Utviklingsavdelingen i Effera

Efferas Insight-team teller ni personer. Det er disse som utvikler Insight, Efferas applikasjon.