Sporinger månedlig
Pågående prosjekter
Telemetripunkter daglig

Sporinger månedlig
Pågående prosjekter
Telemetripunkter daglig

Vårt oppdrag er å utvikle og selge smarte løsninger til kunder som ønsker en bærekraftig, effektiv og trygg arbeidsplass.

Vårt oppdrag er å utvikle og selge smarte løsninger til kunder som ønsker en bærekraftig, effektiv og trygg arbeidsplass.

Løsninger for maskinparken

Full kontroll over maskiner og utstyr for effektiv styring og vedlikehold når det er nødvendig.

Entreprenører er avhengig av at maskiner og utstyr på en anleggsplass er operative døgnet rundt. Våre løsninger gir full kontroll over vedlikeholdsoppgaver for å unngå unødvendig nedetid, økt effektivitet og reduserte kostnader.

Førerverifikasjon

Helautomatisert løsning for verifikasjon av fører, alkotest og opplæringsmoduler for maskinparken.

Vedlikehold

Automatisering av vedlikehold basert på driftstimer, kjørelengde eller tidsintervall.

Flåteoversikt

Total oversikt for din maskin og utstyr flåte i ett enkelt grensesnitt.

Referanser

I forhold til gjeldende regelverk og pålagt vedlikehold fra AMV som produsent, så håndterer EFFERA-systemet dette på en meget bra måte. Samtidig gir det AMV muligheter til oppfølgning av våre maskiner på en ny måte, noe som bidrar til en mer effektiv drift og lavere kostnader hos våre kunder.

Peder Andersen,
CEO, AMV

Vi i AGTunnel har fokus på å redusere kostnadene for maskinene våre samtidig som vi ønsker å unngå driftsstopp.
Vi ønsket også en enkel måte å samle inn dokumentasjon om daglig vedlikehold, samt rapportere eventuelle mangler, skader eller feil som operatørene oppdager på maskinene.
Dette oppnår vi gjennom EFFERA-systemet som vi benytter.

Kai-Roger Johansen,
Maskinansvarlig, AGTunnel

Løsninger for tunnelbransjen

Full oversikt over personell og maskiner som er i tunnel eller på en anleggsplass.

Våre løsninger benytter seg av sporingsteknologi for full oversikt over lokasjon til både mannskap, maskiner og utstyr, alt man trenger er en sporingsbrikke eller en smarttelefon. Dette bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag samtidig et uvurderlig verktøy i en nødsituasjon.

Vår løsning genererer elektroniske mannskapslister som forenkler pålagt rapportering og innfrir regulatoriske krav.

Mannskapsliste

Full oversikt over personer som er eller har vært inne på anleggsområdet og hvem som befinner seg inne i tunnel.

Tunnelventilasjon

Få full styring på viftehastighet og full kontroll over strømutgiftene. Bra for økonomien, bra for de ansatte og bra for miljøet.

Kommunikasjonsløsninger

Kommunikasjonsløsninger spiller en viktig rolle for samarbeid, sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen.

Push-to-talk (PTT) og digital radio er svært etterspurte løsninger for kommunikasjon. PTT gir øyeblikkelig toveis-kommunikasjon, lik en walkie-talkie, mens digital radio sikrer klar tale selv i støyende omgivelser eller områder med dårlig dekning. Vi kan også tilby et bredt spekter av tilleggsutstyr for å optimalisere disse løsningene.

Push-to-talk

Push-to-talk (PTT) er en øyeblikkelig kommunikasjonsløsning som gir rask og praktisk toveis-kommunikasjon ved trykk på en knapp.

Digital radio

Digital radio, spesielt UHF (Ultra High Frequency), gir klar og pålitelig talekommunikasjon selv i krevende miljøer med støy eller begrenset dekning.

Hva skjer i effera

Testkonferansen Odin 2023

Testkonferansen Odin 2023 samlet testspesialister i Oslo for en dag med læring, deling og nettverksbygging….
Les mer

Kunder