Våre kunder har evne og vilje til å delta i det grønne og digitale skiftet

SMARTE LØSNINGER FOR TUNNEL- OG ANLEGGSBRANSJEN

Løsninger

Vi leverer et bredt spekter av smarte og innovative løsninger for tunnel- og anleggsbransjen

Tunnelløsninger
Full oversikt over personell og maskiner som er i tunnel eller på en anleggsplass.
Maskinløsninger
Full kontroll over maskiner for effektiv styring og vedlikehold når det er nødvendig.
Hva skjer i Effera

Kunder