Våre kunder har evne og vilje til å delta i det grønne og digitale skiftet

Smarte løsninger for
tunnel- og anleggsbransjen

Løsninger

Vi leverer et bredt spekter av
smarte og innovative løsninger
for tunnel- og anleggsbransjen

Sikkerhetsløsninger
Full oversikt over personell og maskiner som er i de ulike soner på en anleggsplass.
Kommunikasjonsløsninger
Sømløs kommunikasjon mellom enheter på tvers av plattformer.
Driftsløsninger
Full kontroll over maskiner for effektiv styring og vedlikehold når det er nødvendig.
Hva skjer i Effera

Kunder