MANNSKAPSLISTE

Vi bidrar til en enklere arbeidshverdag i tunnel og på anleggsplass. Samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare optimaliseres gjennom brukervennlige applikasjoner.

Mannskapsliste

Digital mannskapsliste gjøres tilgjengelig på PC, nettbrett eller mobil for HMS-ansvarlig.

Med et par tastetrykk vil du kunne dele din mannskapsliste med Arbeidstilsynets inspektør eller en kollega. Løsningen gir også mulighet for å sette opp et eget dashboard med de detaljene man har behov for.

Mannskapsliste

Du får full oversikt over personer som er eller har vært inne på anleggsområdet og hvem som befinner seg inne i tunnelen. Dersom tunnel er delt opp i soner vil du også kunne se hvor personene befinner seg .

Arbeidstid

Full oversikt på medgått arbeidstid, fordelt på personer og firma.

Enkelt å komme i gang

Brukerne registrerer seg selv første gang de trekker HMS-kortet i kortleseren og en bruker opprettes i systemet. Legges mobilnummer inn kan MySafety-appen tas i bruk.

Integrasjoner

Brønnøysundregistrene
Sikrer korrekt informasjon for registrerte personer. Synkroniseres kontinuerlig etter at kort er registrert.

Byggekortregister
Sikrer korrekt informasjon for registrerte personer. Synkroniseres kontinuerlig etter at kort er registrert.

HMSReg
Automatisk overføring av inn- og utsjekk fra valgte anleggsplasser til HMSReg systemet.

Merverdi

Løsningen er skybasert og brukere registreres kun én gang på tvers av alle prosjekter. All data er åpen og tilgjengelig noe som gir mange muligheter:
– Integrasjon mot økonomisystem
– Timeregistrering
– Rapportering av effektivitet på anleggsplass
(tid på anleggsplass målt opp mot total arbeidstid).

Ulovlig passering

Mannskapsliste kan utvides med løsning for sporing av mennesker og maskiner med kobling mot CCTV-system.

Løsningen, som har fått navnet Ulovlig passering, oppdager bevegelse slik at personer som befinner seg i området kan verifiseres mot sporingsdata, og dermed styre lyssignalet ute i felt. For å bli verifisert må man ha med seg en gyldig RFID-tag.

Målet er å sikre at personer som beveger seg inn i tunnel, uten å bære sporingsenheter, fanges opp av kameraer og at dette varsles om for oppfølging. Ved grønt lys er sporingsbrikken registrert. 

MySafety Appen

Sjekk inn og ut, sjekk timeforbruk, utløpsdato på HMS-kort og få påminnelser.

Appen er utviklet i samarbeid med våre kunder for å sikre en enkel og god løsning.

App

Alle brukere får tilgang til app inn/utsjekk, historisk data og mye mer.

Assistert inn- og ut-sjekk

I appen kan brukerne velge å bruke assistert inn – og utsjekk basert på GPS-posisjon og Geofence.

Påminnelser

Hvis du ikke har sjekket inn til normal arbeidstid får du en vennlig påminnelse i appen.

Enkelt å komme igang

Brukere logger seg enkelt inn første gang ved å benytte sitt mobilnummer og følger anvisninger videre for å komme i gang.

Last ned mobilappen

RFID-sporing

Å vite mennesker og maskiner befinner seg er nyttig og helt avgjørende i en nødsituasjon. Det er også lovpålagt.

RFID-sporing baserer seg på radiosignaler for sporing og adgangskontroll av personell og kjøretøy, både på og under jorden. Alt du trenger er en mottaker og små radiobrikker med sendere integrert i arbeidsbekledning og montert på maskiner. Slik får du full oversikt.

Robust og enkelt

Utstyret er bygget for røffe miljøer og kommer i ferdigbygde moduler.
Dette gjør det raskt og enkelt å ta i bruk.

Modulært system

Systemet for RFID-sporing kan enkelt bygges ut med tilleggsmoduler, manuelle alarmpunkter og enheter for alarmsignal.

RFID-mottakeren

Efferas sikkerhetskabinett monteres i tunnelmunning. Det fanger opp meldinger fra RFID-brikkene til mennesker og maskiner som passerer inn og ut. Flere sikkerhetskabinetter kan monteres for å seksjonere tunnelen og øke presisjonen på stedsangivelsene.

RFID-brikkene

De små og røffe RFID-brikkene kan bygges inn i en hjelm eller integreres i annet sikkerhetsutstyr som benyttes. De kan også monteres på maskiner og utstyr. Brikkene kommer med opptil 10 års batteritid.

4G dekning i tunnel

Trygg og stabil kommunikasjon via et høyhastighets trådløst nett, koblet til Internett.

I samarbeid med Telia leverer vi midlertidig 4G dekning i tunneler under produksjon. Vi har nødvendig utstyr på lager og kan sørge for dekning i løpet av fire til seks uker. Løsningen forutsetter at det er tilgjengelig og tilstrekkelig 4G dekning på anleggsplassen.

WLAN dekning i tunnel

Robust WLAN i prefabrikerte moduler for rask etablering.

Vi etablerer trådløst nett (WLAN) i tunnel som gjør det mulig å være akkurat så digital og tilkoblet som du ønsker. 
Nettverket kan forlenges etterhvert som tunnelen utvides, slik at du fra overflaten kan overvåke og styre datakontrollert utstyr under jorden.

Brannvarsling

Sikker løsning for melding og varsling om brann i tunnel.

Våre RFID sporings moduler kan utvides med brannvarslingsystem som inneholder en manuell meldeknapp, samt en kombinert sirene og blitzlampe for varsling av brannalarm til personer som befinner seg inne i tunnelen. Det er mulig å koble en brannvarslingsenhet til hver RFID modul. Disse henger sammen i et felles nettverk slik at samtlige meldere vil aktiveres ved brannalarm.

Alarmstatus

Når brannmelder aktiveres i tunnel vil dette være synlig i Effera Insight applikasjonen ved at den endrer til alarm-modus. Her vil du også finne informasjon om hvilken melder som er utløst, få oppdatert oversikt på personer som befinner seg inne i tunnelen, samt mulighet for utskrift av nødrapport. Det er også mulig å manuelt starte brannalarm i tunnelen via applikasjonen.

Plug’n Play Kortleser

Kortleseren er klar til bruk så snart strømmen er tilkoblet. Den kommuniserer over mobilnettet og leveres klar til montering med SIM-kort og databruk inkludert.

Kortleseren monteres enkelt med festehullene. Den er robust og bygget for nordiske forhold. Personell registrerer inn- og utreise på anlegg ved å bruke sitt godkjente HMS-kort, infoskjermen gir øyeblikkelig tilbakemelding med statusfarge og tekst. Lett tilkoblet for å låse opp døren eller porten, slik at bare gyldige kort kommer inn i anlegget. Mulighet for tilkobling av slavenhet for en kostnadseffektiv løsning for toveis inngang / utgang gjennom dør eller port.

Kortleser

Inn/ut-registrering med HMS-kort. Kan også aktivere port eller grind.

Plug’n Play

Plasser kortleser på ønsket plass, koble til strøm så er den klar til bruk

Alltid oppdatert

Aldri utdatert. Både kortleser og app oppdateres automatisk. Brukeren merker ingenting og utstyret kan brukes i prosjekt etter prosjekt.

Overvåkning

Kortleser og software blir kontinuerlig overvåket av vår supportavdeling. Dette gir rask assistanse ved behov.

Miljø

Efferas kortlesere er bygget for over-the-air oppdateringer og med robuste komponenter for et langt liv. Dette gjør at kortleseren ikke blir utdatert og tåler bruk år etter år. Vår utleiemodell fører til en bærekraftig bruk av ressurser, og delingsøkonomien sparer miljøet og penger for deg som kunde.