Ny løsning for innpassering i tunnel

Effera har i løpet av de siste månedene utviklet en ny løsning som gjør det enklere å oppdage personer som beveger seg inn og ut av tunnel uten sporingsenheter.

– I dag er det et økende krav fra byggherre at man skal ha full oversikt over hvem som beveger seg inn og ut av tunnel, og at de har med seg en gyldig RFID-tag, sier salgsansvarlig for tunnel i Effera, Anders Gilje. Dette medfører større etterspørsel for denne typen løsning og vi er stolte over å snart kunne tilby dette til våre kunder.

Effera har de siste månedene utviklet en løsning for sporing av mennesker og maskiner med kobling mot CCTV-system. Løsningen, som har fått navnet Ulovlig innpassering, detekterer bevegelse slik at personer som oppdages i området kan verifiseres mot sporingsdata, og dermed styre lyssignalet ute i felt. For å bli verifisert må man ha med seg en gyldig RFID-tag.

Målet er å sikre at personer som beveger seg inn i tunnel, uten å bære sporingsenheter, fanges opp av kameraer og at dette varsles om for oppfølging. Ved grønt lys er sporingsbrikken registret og personen er blitt registrert inn eller ut av tunnel.

Løsningen inkluderer også en CCTV-opptaker som gjør at sekvenser med ulovlige passeringer lagres i Efferas app Insight og kan avspilles.

Tester løsningen hos kunde
Efferas team har vært ute i felt på Nye Veier-prosjektet E39 Lyngdal Øst – Lyngdal vest, der Implenia er hovedentreprenør, og installert løsningen for testing i tunnel.

Utvikler Hans Olav Skretting i Effera forteller at testen gikk svært bra:

– Det var enkelt å både sette opp og starte systemet. Allerede ved første passering så vi at systemet virket og at det var svært rask respons. Utviklingsmessig har systemet vært testet en måneds tid. Vi har tunet på det og kjørt en kameraløsning i kontorlokalene våre der vi har detektert kollegers passeringer.

Nå skal løsningen leveres til utbyggingen av nye Tunnelbanan i Stockholm, nærmere bestemt til Implenia Sveriges utbygging på Farstagrenen. Effera er allerede leverandør av flere løsninger til dette prosjektet.

– Vi har et godt samarbeid med Implenia på flere prosjekter og vi setter stor pris på å få mulighet til å teste ut løsningen for Ulovlig innpassering på prosjektet i Lyngdal, avslutter Anders Gilje.


22. mai 2023