Vedlikehold

Automatisering av vedlikehold basert på driftstimer, kjørelengde eller tidsintervall.
Vedlikeholdshistorikk og dokumentasjon for hele maskinparken.

Vedlikehold

Automatisering av vedlikehold basert på driftstimer, kjørelengde eller tidsintervall.
Vedlikeholdshistorikk og dokumentasjon for hele maskinparken.

Hva løser vi?
Tilfredsstiller byggherrekrav
Elektronisk vedlikeholdssystem
Sikre dokumentasjon for å overholde garanti
Full historikk
Varsler utgåtte og fremtidige sakkyndige kontroller
Mulighet til å koble på startsperre i maskin
Besparelse
Automatisering av vedlikehold basert på driftstimer, kjørelengde eller tidsintervall
~ 5x kortere dokumentasjonstid
~ 5% økt levetid på utstyr i tillegg til mer effektivt /behovstyrt vedlikehold

Ulike visninger for ulike behov

Vårt vedlikeholdssystem har spesialiserte visninger for de ulike rollene på arbeidsplassen som Maskinførere, mekanikere/verksmestere og Maskinsjef.

Dashboard

Her får du oversikt over de siste hendelsene, oppdrag som er forfalt og nye registrerte oppdrag. Det er enkelt å filtrere dashbordet for å gi en oversikt over det som er relevant for den enkelte bruker. Hovedsakelig er dette visningen som benyttes av deg som arbeider som verksmester eller maskinsjef.

Personlig oppdragsliste

Den personlige oppdragslisten gir brukeren full oversikt over planlagt vedlikehold som skal utføres, samt kontroll på vedlikeholdsoppdrag som du allerede har meldt inn. Appen har full funksjonalitet i områder uten dekning.

Maskinoperatørskjermen

På maskinoperatørskjermen finner du som er maskinfører all relevant informasjon og nødvendig funksjonalitet. Dette vil gjøre arbeidshverdagen din mer effektiv og sikker. Velg maskinen din, fullfør verifikasjon av fører og gå gjennom planlagt vedlikehold på valgt maskin. Du får også enkelt mulighet til å rapportere utført arbeid, utføre valgfrie sjekklister samt registrere nye avvik dersom det er behov for dette.

Driftstimer eller vedlikeholdsklokke

Velg om oppgaver skal utføres etter driftstimer, kjørelengde eller faste tidsintervaller.

Vi bruker samme standard som de store maskinprodusentene og tilgjengeliggjør det som gir verdi gjennom vårt API.

Startsperre

Bidrar til å forhindre alvorlige ulykker med anleggsmaskiner ved å automatisk verifisere førers kompetanse og maskinens tilstand.

Maskin kan ikke startes:
uten sertifisert opplæring
i alkoholpåvirket tilstand
uten utstyrsspesifikk opplæring
uten godkjent sakkyndig kontroll
uten gjennomført daglig / ukentlig / månedlig inspeksjon

Avvik

Vår løsning setter sikkerheten i høysetet og sikrer at alle avvik blir håndtert.

Rett person mottar en oppgave umiddelbart når et avvik blir meldt inn. Feil som oppdages ved utførelse av en sjekkliste kan meldes inn, gjerne med et bilde som et vedlegg.

Historikk

Vår løsning lagrer alle historiske data og kan tilgjengeliggjøres ved behov, enten det er for HMS-ansvarlig, garantisaker, ulykker eller krav om regulatorisk dokumentasjon.

Hver oppgave har en kronologisk tidslinje hvor man kan følge fremdriften i oppgaven med oversikt over personer som har vært involvert i oppgaven, og hvem som har gjort hva og når.