Samlet sett gir Efferas APIer muligheten til å optimalisere anleggsdrift, forbedre effektivitet, styrke beslutningsprosesser og støtte ulike bransjebehov gjennom tilgang til omfattende telemetridata.

Hva er et API?

Et API (Application Programming Interface) er et sett av regler og protokoller som tillater programvareapplikasjoner å kommunisere med hverandre. Effera tilbyr flere API-er for tredjepartsintegreringer. Disse API-ene gjør forskjellige funksjoner mulig. Dette inkluderer håndtering av telemetridata, grunnleggende operasjoner på prosjekter og anleggsplasser, henting av informasjon om maskiner, registrering av ankomst- og avgangstider for personer på anleggsplassen, samt tilgang til historisk lokasjon og tidsseriedata for maskiner. API-ene gir verdifull innsikt og muligheter for integrasjon med eksterne systemer, og brukere kan prøve API-ene gjennom vår utviklerportal.

Produkt

Effera Insight AEMP

AEMP er en ISO-standard (ISO 15143-3) som muliggjør utveksling av telemetridata. Den gir standardisert kommunikasjon fra ulike typer anleggsutstyr og maskiner, som for eksempel gravemaskiner, hjullastere og dumpere.
Effera Insight AEMP-APIet tolker kjente/standardiserte signaler og gjør dem forståelige for oss, slik at vi kan dra nytte av telemetridataene, på tvers av hele flåten uavhengig av produsent i vår teknologiplattform, Effera Insight.

Hvem kan det brukes av?

Tredjeparts integrasjoner og entreprenører med kjennskap til AEMP-standarden.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Et øyeblikksbilde av hele flåtens siste kjente/standardiserte signaler.

APIer i produkt

Effera Insight AEMP

GET Fleet og Token: Tokenet brukes for å autentisere brukeren, mens GET Fleet benyttes for å hente flåteinformasjonen ved hjelp av det mottatte tokenet. GET Fleet og Token er en del av AEMP-standarden og er derfor påkrevd.

Produkt

Effera Core

Vårt CRUD-API. CRUD står for Create, Read, Update og Delete og referer til grunnleggende operasjoner som kan utføres på data i et system. CRUD-APIet er et grensesnitt som tillater disse fire fundamentale operasjonene på ressurser (dataenheter) gjennom Effera Insight-plattformen.

Hvem kan det brukes av?

Tredjeparts integrasjoner og for entreprenører som ønsker å hente ut informasjon, administrere og rapportere om prosjekter, anleggsplasser og brukere.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Integrere med andre systemer, slik at du kan overføre data mellom eksterne systemer og Effera Insight, og vice versa.

APIer i produkt

Effera Insight Core

API-et gjør det mulig å styre prosjekter, anleggsplasser og brukere med funksjoner for henting, oppdatering og sletting.

Produkt

Effera Insight Machine

Vårt Maskin-API gir muligheten til å hente informasjon om maskiner fra Effera Insight sitt maskinregister. Du kan søke etter en spesifikk maskin ved hjelp av ulike identifikatorer, få informasjon om alle maskiner eller finne maskiner basert på produsent.

Hvem kan det brukes av?

Tredjepartsintegreringer, entreprenører og andre API-er som IoT Location og IoT Telemetry.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Få oversikt over maskiner med ID, VIN, serienummer, produsent, modell, m.m.

APIer i produkt

Effera Insight Machine

Søk etter en spesifikk maskin, hent flere maskiner eller finn maskiner basert på produsent.

Produkt

Effera Insight Workforce

Vårt dedikerte API for mannskapsliste registrerer ankomst- og avgangstidspunktene for personer på anleggsplassen, og gir et øyeblikksbilde av hvem som befinner seg på anlegget akkurat nå. API-et gir også muligheten til å generere omfattende historiske rapporter som inneholder samlede tidspunkter for mannskapets ankomst og avgang for valgte anleggsplasser.

Hvem kan det brukes av?

Tredjepartsintegreringer og HMS.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Se hvem som er på anleggsplassen for akkurat nå, hent ut øyeblikksrapporter og generer historiske rapporter.

APIer i produkt

Effera Insight Workforce

Få historiske rapporter per anlegg samt øyeblikksrapporter for enkeltpersoner og anleggsplasser.

Produkt

Effera IoT Location

Spesifikt API for historisk lokasjon av en individuell maskin. Det er mulig å hente ut data over en bestemt tidsperiode og eksportere den i GPX-format.

Hvem kan det brukes av?

Systemer for flåtestyring, prosjektledere og planleggere, service- og vedlikeholdsbransjen, entreprenører, utleiebransjen og tredjepartsintegreringer.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Gjør det mulig å følge maskiner og registrere deres bevegelser, ruter og posisjoner på anleggsplassen over tid. De praktiske anvendelsene av dette er utallige.

APIer i produkt

Effera IoT Location

Få lokasjon over tid basert på ulike parametere som produsent, serienummer og ID.

Produkt

Effera IoT Telemetry


Historisk tidsseriedata for en maskin, hvor vi presenterer alle signaler eller hendelser vi kan tolke fra tilgjengelige kilder på en standardisert måte, for eksempel i JSON- eller CSV-format.

Hvem kan det brukes av?

Prosjektledere og planleggere, service- og vedlikeholdsbransjen, entreprenører, driftsledere og tredjepartsintegreringer.

Hvilken nytteverdi har dette for meg?

Nytteverdien av denne datatilgangen er omfattende og danner grunnlaget for videre beregninger innenfor ulike områder. Dette inkluderer effektivisering, miljø, produsentinformasjon, vedlikehold, forbruk og mer. Denne dataressursen gir verdifull innsikt som kan støtte analyser og beslutninger på tvers av ulike aspekter ved anleggsdrift.

APIer i produkt

Effera IoT Timeseries Telemetry

Få telemetridata for utstyr og maskiner innenfor en spesifisert tidsperiode basert på ulike parametere som ID, produsent, serienummer og ID. API-et gir også muligheten til å hente telemetridata for et helt prosjekt.

Effera IoT Event

Få oversikt over hendelser som er blitt registrert på maskinen i en valgt tidsperiode. Dette kan være for utført vedlikehold, ankomst eller avgang fra anlegg, samt informasjon om hvem som har betjent maskinen. Hendelser kan genereres basert på ulike identifikatorer som produsent, serienummer eller ID.

Effera IoT Telemetry

Få telemetridata fra en spesifikk maskin-enhet, som for eksempel eAccess MachineController eller eAccess EquipmentTracker. Identifiseres med device-ID.