Førerverifikasjon

Helautomatisert løsning for verifikasjon av fører, alkotest og opplæringsmoduler for maskinparken.

Førerverifikasjon

Helautomatisert løsning for verifikasjon av fører, alkotest og opplæringsmoduler for maskinparken

Hva løser vi?
Sikre kompetanse til maskinfører
Hindrer feil bruk av maskin gjennom opplæring
Sikrer en sentral oversikt over kompetanse og maskin
Mulighet til å koble på startsperre i maskin
Besparelse
Forenkle opplæringsprosessen
Alltid oppdatert opplæring
Mer riktig bruk av maskiner, økt utnyttelse av maskin
Forenkler dokumentasjon overfor byggherre
Premiering via byggherrekontrakt
Forhindrer alvorlige ulykker

Sentralregister for maskin og kompetanse

Løsningen har en toveiskommunikasjon mot Sentralregisteret for maskin og kompetanse, for innhenting av sikkerhetskrav for både maskinfører og maskin.

Kompetanseregisteret verifiserer maskinførers sertifisert sikkerhetsopplæring og utstyrspesifikk opplæring og oppdateres automatisk når maskinfører gjennomfører utstyrspesifikk opplæring i maskin. Maskinregisteret verifiserer status for sakkyndig kontroll og dato for neste kontroll.

Hendelsesvarsling

Løsningen sikrer automatisert varsling på e-post til valgte personer dersom definerte hendelser skulle inntreffe som:

Det avlegges en ikke-godkjent alkoholtest.
Det varsles om ikke-godkjent sakkyndig kontroll på en maskin.
Nødstart aktiveres på en maskin.

Offline-funksjonalitet

Løsningen vil være fullt operativ og helautomatisert i områder uten internettforbindelse.

Maskinfører kan identifisere seg og bli verifisert for start av maskin, uavhengig av internettforbindelse.
Maskinfører kan gjennomføre utstyrspesifikk opplæring direkte i maskin, uavhengig av internettforbindelse.

Løsningen i bruk

Smidig prosess for maskinfører

Enkel og intuitiv prosess for identifisering og verifisering.
Brukergrensesnittet gir enkle og forståelige tilbakemeldinger til maskinfører underveis i prosessen.

Start Effera Insight appen på mobiltelefon

Utfør blåseprøve på alkotestenheten

Utfør verifikasjon i Insight-appen

Maskinen kan startes når appen fremviser et godkjent resultat av verifikasjonen

Insight Appen

En digital assistent som informerer maskinfører gjennom verifikasjonsprosessen. Appen er tilgjengelig på norsk og engelsk språk.

Kompetanseskjermen

Oversikt over egen kompetanse

Maskinfører får en enkel oversikt over sine sertifiserte sikkerhetsopplæringer og hvilke maskiner det er gjennomført utstyrspesifikk opplæring på.

Gjennomfør utstyrspesifikk opplæring

Bruker kan gjennomføre utstyrspesifikk opplæring på en valgt maskinmodell ved behov.

Opplæringen kan gjennomføres på PC/Mac, nettbrett eller mobil.

1. Se gjennom opplæringsmateriell
2. Besvar spørsmål
3. Se resultat av opplæring
Start opplæring

Opplæring i maskin

Ved manglende utstyrspesifikk opplæring vil maskinfører få anledning til å gjennomføre opplæringen direkte i maskinen.

Maskininstallasjon

Kontrollenhet

Kontrollenheten monteres i maskinen og sammenkobler alle tilhørende enheter.

Benytt Insight applikasjonen for å konfigurere hvilken maskin enheten installeres i.

GPS posisjon

Kontrollenheten er utstyrt med GPS som kontinuerlig rapporterer maskinens posisjon under bruk. Geofence kan automatisere inn- og utsjekk fra anleggsplass ved å benytte seg av GPS-lokasjonen.