TUNNELVENTILASJON

Få full styring på viftehastighet og full kontroll over strømutgiftene. Bra for økonomien, bra for de ansatte og bra for miljøet.

Viftekontroll

Kontroll på hastigheten på viftene som er installert på anlegget.

Efferas løsning gjør at du enkelt kan styre viftehastigheten med et tastetrykk på mobiltelefonen. Vi gjør informasjonen som gir verdi til brukeren tilgjengelig ved å synliggjøre alle vifter som er i bruk, hvilken hastighet som kjøres på de ulike viftene og strømforbruk.

Et nyttig verktøy for både anleggsarbeideren som unngår manuell styring, anleggslederen som har oversikt over viftene og prosjektlederen som har full kontroll på kostnadene.

Spar strøm og penger

Få en grafisk fremstilling av samlet strømforbruk og kostnad for bruk av ventilasjon på anleggsplassen. Med et enkelt tastetrykk kan du justere viftehastigheten i appen og oppnå en betydelig reduksjon av strømutgiftene.

Sikker kommunikasjon over 4G/3G

Ved behov kan du koble sammen flere basestasjoner i et nettverk.

Viftestyring App

En brukervennlig app utviklet i samarbeid med våre kunder.

Viftene fjernstyres i Viftestyring App fra mobiltelefon, nettbrett, datamaskin eller manuelt fra kontrollskap. Effektiviser arbeidsprosessen for ventilasjonsstyring ved å gi tilgang for alle som har behov for å kunne styre viftene.

Dashboard

Effektmåleren gir en oversikt over samlet effekt og kostnad for alle vifter på anleggsplassen. Effektmåleren kan konfigureres med måltall for å oppnå ønsket kostnadsbesparelse.

Individuell viftekontroll

Viftene kan styres og varieres med 0, 25, 50, 75 og 100 % hastighet. Ved å aktivere panellås kan viftehastigheten låses til en bestemt hastighet.

Spjeldkontroll

Spjeldet kan styres og varieres med 0, 25, 50, 75 og 100 % åpning.

Viftekontrollskap

Frisk lufttilførsel er nødvendig ved bygging av tunneler for å sikre et trygt miljø for arbeiderne. Ved å koble Efferas skap til ventilasjonsviften vil viften kjøre med riktig hastighet tilpasset dagens drift.

Full kontroll

Kontroller hastigheten på viften ved å bruke manuelle kontrollknapper på skapet, eller bruk appen for fjernkontroll.

Robust og modulært

Utstyret vårt er bygget for å tåle tøffe miljøer. Dette kan fungere alene eller sammen med resten av vår produktpakke.