TUNNELVENTILASJON

Få full styring på viftehastighet og full kontroll over strømutgiftene. Bra for økonomien, bra for de ansatte og bra for miljøet.

Viftekontroll

Få kontroll på hastigheten på viftene som er installert på anlegget.

Vår løsning gjør at man kan styre viftehastigheten med et tastetrykk på mobiltelefonen. Vi tilgjengeliggjør informasjon som gir verdi til brukeren ved å synliggjøre alle vifter som er i bruk, hvilken hastighet som kjøres på de ulike viftene og strømforbruket.

Et nyttig verktøy for både anleggsarbeideren som unngår manuell styring, anleggslederen som har full oversikt over viftene og prosjektlederen som har full kontroll på kostnadene.

Spar strøm og penger

Få en grafisk fremstilling av samlet strømforbruk og kostnad for bruk av ventilasjon på anleggsplass. Med et enkelt tastetrykk kan man justere viftehastigheten i vår app og oppnå en betydelig reduksjon av strømutgiftene.

Sikker kommunikasjon over 4G/3G

Ved behov kan du koble sammen flere basestasjoner i et nettverk.

Viftestyring App

En brukervennlig app utviklet i samarbeid med våre kunder.

Viftene fjernstyres i Viftestyring App fra mobiltelefon, nettbrett, datamaskin eller manuelt fra kontrollskap. Effektiviser arbeidsprosessen for ventilasjonsstyring ved å gi tilgang til appen for alle som har behov for å kunne styre viftene.

Dashboard

Effektmåleren gir en oversikt over samlet effekt og kostnad for alle vifter på en anleggsplass. Effektmåleren kan konfigureres med måltall for å oppnå ønsket kostnadsbesparelse.

Individuell viftekontroll

Viftene kan styres og varieres med 0, 25, 50, 75 og 100 % hastighet. Ved å aktivere panellås kan viftehastighten låses til en gitt hastighet.

Spjeldkontroll

Spjeldet kan styres og varieres med 0, 25, 50, 75 og 100 % åpning.

Viftekontrollskap

Frisk lufttilførsel er en nødvendighet ved bygging av tunneler for å sikre et trygt miljø for arbeiderne. Ved å koble vårt skap til ventilasjonsviften vil man sikre at viften kjører med riktig hastighet tilpasset dagens drift.

Full kontroll

Kontroller hastigheten på viften ved å bruke manuelle kontrollknapper på skapet, eller bruk appen for fjernkontroll.

Robust og modulært

Utstyret vårt er bygget for å tåle tøffe miljøer. Alle moduler er satt sammen for å sikre rask utplassering av nettstedet.