Flåteoversikt

Flåteoversikt gir deg total oversikt for din maskin, utstyr og flåte i ett enkelt grensesnitt. Vi samler data fra de ulike produsentene i din flåte som sikrer enkelt tilgang til maskindata på tvers av produsenter. Geofence funksjonalitet sikrer at du alltid har kontroll på hvilke maskiner og utstyr som befinner seg på dine prosjekt.

Hva løser vi?
Lokalisering av utstyr fordelt på prosjekt eller avdeling
Automatisk oppdatering av flåte
Geofence – Prosesser blir automatisert i forbindelse med ankomst og avgang
Varsling – visualisering av maskinstatus i kart
Besparelse
Reduserte transportkostnader
Flåteoptimalisering
Økt oppetid
Enklere å planlegge prosjekter frem i tid
Redusert kreditering basert på feil returdato (utleie)

Slik bruker du Flåteoversikt

Det intuitive grensesnittet for Flåtoversikt viser informasjonen du selv velger for å sikre effektiv drift og tilgjengelighet for utstyrsflåten.

Lokasjonsoversikt

Lokasjonsoversikt

Gir en enkel oversikt over hvor maskinene befinner seg. Statusvarsling på kritiske data, som årlig kontroll på maskiner, vises direkte i kartet. Dette gjør at du enkelt kan ta tak i oppgavene som vil være med på å sikre drift og tilgjengelighet for flåten.

Prosjekt- eller ressursvisning

Velg om du ønsker å se dine ressurser fordelt ut på dine prosjekt eller se alle ressurser med sin lokasjon direkte i kartet.

Det er også enkelt å se faktisk lokasjon på maskinene som befinner seg på et valgt prosjekt.

Prosjektvisning
Detaljkortet

Detaljkortet

Detaljkortet viser et øyeblikksbilde av maskinens tilstand og nødvendig informasjon om andre viktige detaljer.

Operatør og kompetanse

Dersom Efferas løsning for førerverifikasjon benyttes, vil du kunne se informasjon om siste operatør av valgt maskin, samt status på førers kompetanse.

Service og kontroll

Viser status på årlig kontroll av maskin, når den sist var gjennomført og dato for neste kontroll.

Dersom Efferas løsning for Maskinvedlikehold benyttes, vil du få informasjon om neste service og antall driftstimer til denne skal gjennomføres.

Dokumentasjon

Her finner du snarveier til dokumentasjon det er viktig å ha lett tilgang til. Dette inkluderer blant annet brukermanual, produktbeskrivelse, samsvarserklæring med mer.

Siste hendelser

Gir deg enkelt oversikt over de siste hendelsene for maskinen, som en del av maskinens historikk og livssyklus.

Geofence

Ved å opprett geofence-områder rundt prosjektene, vil systemet automatisk holde oversikt over ankomster og avganger for maskiner på hvert prosjekt. Dette sikrer en smidig flyt når maskinene forflytter seg mellom ulike prosjekter.

Geofence

Maskinvare

Efferas innovative løsning er basert på spesialutviklet maskinvare som er skreddersydd for å møte de strenge kravene for ytelse i krevende miljøer. Uansett om det er under jorden eller over bakken, er maskinvaren designet for å levere optimal ytelse. Effera opererer i en bransje som kontinuerlig beveger seg mot fremtiden, og vi er stolte av å kunne tilby den nyeste teknologien for å kunne møte og overgå våre kunders forventninger.

eAccess MachineController GEN2

Robust maskinvare bygget for fremtiden. Den har integrert støtte for IoT edge-funksjonalitet. Dette gjør det mulig å kjøre arbeidsoperasjoner som AI eller egen forretningslogikk lokalt på den enkelte enhet. Integrert støtte for tilkobling mot CAN-bus på maskin for å hente ut telemetri, samt tilkobling mot maskin via tilgjengelig inn-og utganger, og seriell grensesnitt.

Funksjonalitet
GPS Sporing
Bluetooth
Uthenting av telemetri fra maskin i områder uten internettforbindelse
CAN Bus
Startsperre for førerverifikasjon
Digitale utganger *
Digitale og analoge innganger *
Seriell kommunikasjon RS-232/485 *

EquipmentTracker

Maskinvare tilpasset mindre maskiner og utstyr. Gir mulighet for å hente ut telemetri over CAN-bus via adapter, og tilkobling mot maskin via tilgjengelige inn- og utganger.

Funksjonalitet
GPS sporing
Bluetooth
CAN Bus
Startsperre for førerverifikasjon
Digitale utganger *

* Tilgang til grensesnitt avhengig av om Startsperre-funksjonalitet benyttes eller ikke.

Noen av våre støttede produsenter