smarte Løsninger for
tunnel- og anleggsbransjen

Vi optimaliserer samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare gjennom brukervennlige applikasjoner.

Vi organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for våre kunder til å ta riktige avgjørelser for selskapet, ansatte og miljøet.

Våre løsninger er utviklet på vår egen teknologiplattform, Effera Insight.

Sikkerhetsløsninger

Full oversikt over personell og maskiner som er i tunnel eller på en anleggsplass

Våre løsninger benytter seg av sporingsteknologi for full oversikt over lokasjon til både mannskap, maskiner og utstyr, alt man trenger er en sporingsbrikke eller en smarttelefon. Dette bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag samtidig et uvurderlig verktøy i en nødsituasjon.

Vår løsning genererer elektroniske mannskapslister som forenkler pålagt rapportering og innfrir regulatoriske krav.

Mannskapsliste Tunnel

Komplett løsning for mannskapsregistrering for tunnel.

Maskinførerverifikasjon

Maskinførerverifikasjon bidrar til å forhindre ulykker på en anleggsplass. Løsningen verifiserer maskinførers kompetanse og maskinens tilstand før maskinen tas i bruk.

Mannskapsliste Anleggsplass

Komplett løsning for mannskapsregistrering på anleggsplass.

Kommunikasjonsløsninger

Sømløs kommunikasjon mellom enheter på tvers av plattformer.

Vår løsning innfrir krav til trygg og pålitelig kommunikasjon uavhengig om det brukes UHF-radio, PTT-telefoner (Push-To-Talk) eller andre enheter som benyttes på en anleggsplass. Vi leverer helhetlige løsninger som er tilpasset våre kunders behov.

UHF-kommunikasjon

UHF-radioen, som er spesielt tilpasset røffe miljøer, er blitt digital. Det åpner for en rekke nye muligheter.

Driftsløsninger

Full kontroll over maskiner og utstyr for effektiv styring og vedlikehold når det er nødvendig.

Entreprenører er avhengig av at maskiner og utstyr på en anleggsplass er operative døgnet rundt. Våre løsninger gir full kontroll over vedlikeholdsoppgaver for å unngå unødvendig nedetid, økt effektivitet og reduserte kostnader.

Maskinvedlikehold

Få full kontroll over maskinparken og iverksett tiltak når det er nødvendig.
Gi kvalifisert personell oppgaver rett på mobilen, og få full oversikt over historikk, avvik og status.

Tunnelventilasjon

Full styring på viftehastighten og full kontroll over strømutgiftene. Gir reduserte strømkostnader og bedre miljø for både ansatte og omgivelsene.

Teknologiplattform

Effera Insight

Effera Insight er en åpen plattform, bygget på industristandarder, som kommuniserer med andre applikasjoner og gjør det enkelt å dele data.

Kunder