Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Effera samler inn og bruker personopplysninger.

Effera, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Nettbasert behandling av personopplysninger
Daglig leder har det daglige ansvaret for Efferas nettbaserte behandlinger av personopplysninger på www.effera.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten og så videre. Behandlingsgrunnlaget er samtykkefra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Effera selv. Det er kun Effera som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk
Effera samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på effera.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Effera til andre aktører.

Verktøyet er satt opp slik at informasjonskapsler ikke benyttes. Vi respekterer også innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som effera.no. Effera bruker kun anonymiserte informasjonskapsler til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av slike opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Denne bestemmelsen kom med den reviderte ekomloven fra 2013 og ble kalt «cookie-paragrafen» (ekomloven § 2-7b).

Stillingssøknader
Alle stillingssøknader blir behandlet konfidensielt. Hele vår prosess rundt behandling av søknader er elektronisk. Søknader og relaterte dokumenter (CV, attester m.v.) blir lagret i vårt elektroniske arkiv i opp til 6 måneder. Dette inkluderer også alle notater som er gjort i forbindelse med eventuelle intervjuer.

Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Effera har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Effera sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Effera ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.