OM OSS

Effera er utviklere og selgere av smarte løsninger til kunder som ønsker en bærekraftig, effektiv og trygg arbeidsplass

Effera består av høyt kvalifiserte systemutviklere, designere, rådgivere og ingeniører. Efferas kjernekompetanse er innen Internet of Things (IoT), systemutvikling, webdesign og UX-design.

Effera har forretningsutviklere, analytikere og prosjektledere som bistår i utvikling, gjennomføring og implementering av nye løsninger. Vi setter sammen brede team som evner å tenke utradisjonelt, og som leverer innovative løsninger som skaper konkurransekraft for våre kunder.

Vår visjon

Å lede vår verden inn i den digitale tidsalder

Vår verden består av kunder, samarbeidspartnere og fora som har fokus, vilje og evne til å ta del i det grønne og digitale skiftet. Vår rolle er å vise vår verden hvorfor og hvordan man skal utnytte nåtidens og fremtidens teknologi for å skape bærekraftige verdier for våre kunder og verden vi lever i.

Vår misjon

Vi utvikler og selger smarte løsninger til kunder som ønsker en bærekraftig, effektiv og trygg arbeidsplass

Vi optimaliserer samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare gjennom brukervennlige applikasjoner. Vi organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for våre kunder til å ta riktige avgjørelser for selskapet, ansatte og miljøet.

Våre verdier

Arbeidsglede – Presisjon – Respekt

Arbeidsglede – Vi tar ansvar. Vi gir energi. Vi starter dagen med et smil og avslutter likedan.
Presisjon – Vi overholder avtaler og tidsfrister. Vi er tydelig i vår kommunikasjon. Vi setter tydelige mål.
Respekt – Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre. Vi er lojale mot våre beslutninger. Vi verdsetter våre kunder.

Ledelsen

Even Øgrey Brandsdal

Administrerende direktør

Frank Wehus

Forretningsutvikling

Lars Gunnar Abusdal

Økonomikontroller

Arild Nesheim

Salgssjef

Frode Jensen

Produktsjef

Hilde Marvik

Prosjektleder

Samarbeidspartnere