Testkonferansen Odin 2023

Testkonferansen Odin 2023, som fant sted i Oslo 19. september, er uten tvil en av Norges mest betydningsfulle arrangementer innenfor testfaget.

Den årlige konferansen fungerer som et sentralt møtepunkt for testspesialister, eksperter og entusiaster. Dette året ble konferansen historisk da den for første gang var fullbooket med hele 425 påmeldte deltakere.

Effera, som arbeidsgiver, har en kultur som fremmer læring og utvikling blant de ansatte, med et sterkt fokus på faglig utvikling. Dette inkluderer tilbud om kurs, workshops, og muligheten for deltakelse på konferanser som Testkonferansen Odin. Dette bidrar til at de ansatte kan holde seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiene. 

Konferansen hadde fokus på ideen om at hver dag i testverdenen er unik, og årets tema var «Testing på godt og vondt».

Elis Johansson, Leder for Quality Assurance i Effera, deler sine tanker om konferansen:

«Vi har fått en grundig gjennomgang av testverktøy og automatiserte rammeverk, samt hvordan man bedre kan integrere testing i utviklingsprosessen og generelt i bedriften. Vi kjenner oss godt igjen i flere av problemstillingene og det er godt å se at jobben vi gjør er på riktig spor»

Konferansen tilbød et stort utvalg av foredrag og seminarer som dekket de ulike aspektene av testfaget. Deltakerne hadde muligheten til å fordype seg i spesifikke emner som sikkerhet, brukerinvolvering og testautomatisering. Dette ga dem muligheten til å lære nye ferdigheter og diskutere utfordringer med likesinnede kolleger.

Test manager August Stokka Holdø understreker viktigheten av å bygge sterke faglige nettverk:

«Vi testere er ofte i mindretall i våre bedrifter, derfor var det inspirerende å være sammen med 423 andre med samme bakgrunn.»

Oppsummert var Testkonferansen Odin 2023 et svært vellykket arrangement som ga deltakerne muligheten til å både lære, dele og ikke minst inspirere hverandre. Den satte søkelyset på viktigheten av faglig utvikling, nettverksbygging og anerkjennelse av at testing er en disiplin som innebærer både utfordringer og mange positive aspekter.


21. september 2023