Efferas utviklingsavdeling

Insight-teamet i Effera teller ni personer. Det er disse som utvikler Insight, Efferas applikasjon. 

Insight-teamet i Effera teller ni personer. Det er disse som utvikler Insight, Efferas applikasjon. 

Man skiller mellom backend- og frontend-utvikling. 

  • Backend-utviling er webutvikling som skjer på baksiden av programmer, som integrasjon og webapplikasjonslogikk på serversiden. For å få en database og en applikasjon til å samarbeide skriver backendutviklerne kode. Enkelt forklart fikser backendutviklerne det du ikke ser. 
  • Frontend-utviklerne skaper de synlige elementene (UI) på for eksempel et nettsted. De er altså ansvarlige for alt du ser og jobber med å lage et sømløst design og en brukervennlig opplevelse. 

Efferas backend kjører på skyplattformen Microsoft Azure. Utvikleren bruker verktøyene i skyplatformen til å lage prosesser og tjenester som frontend mobilapplikasjonen bruker. I tillegg brukes denne også til å utvikle integrasjonene mellom Effera og tredjeparter, sam IOT-plattformen vår. Det går også mye i .NET utvikling, der Service Fabric brukes til å orkestrere mikrotjenestene som inngår i Efferas backend. For å kommunisere mellom tjenestene brukes Service Bus og Event Hub. 

(NET eller .NET Framework er en samling teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft. Disse ble først introdusert i 2002, og er i dag en av de mest brukte utviklingsplattformene i verden. 

Frontend-utviklerne benytter Angular Material. Dette er rammeverket som blir brukt for å skape det visuelle uttrykket i brukergrensesnittet, og refererer til UI/UX-komponentene. Angular Material er implementeringen av Google Materials designspråk. Rammeverket bidrar til å bygge moderne, uniforme og funksjonelle nettsider og nettapplikasjoner, samtidig som de følger de siste webdesignprinsippene som nettleserportabilitet, responsivitet og fleksibilitet.

– I Effera er det stor variasjon i hvordan frontend og backend jobber sammen. Vi har et stort utviklerteam og mange liker å jobbe fullstack, sier produksjef Frode Jensen. 

Det vil si at utvikleren både tar seg av font- og backend når han eller hun har en oppgave som skal løses. Oppgavene kan også brytes ned i mindre deler til backend og frontend, og dermed fordeles slik at man kan ha ressurser som jobber parallelt med oppgavene, 

-Dersom det er mulig, synes vi at det er en fordel å benytte par-programmering, der utviklerne sitter sammen og jobber med en bestemt oppgave. Det er svært lærerikt og man vil i mange tilfeller også ende opp med en mer robust kode med færre defekter, sier Thomas Homme, ansvarlig for arkitektur og backend for Insight plattformen.

Utviklerne i Effera bruker generelt Kanbanmetodikk, en agil utviklingsprosess. Her følges oppgaver i Swim Lane helt fra de er nye, blir godkjent, utvikling startes, og de går gjennom testing i alpha- og betamiljø. Deretter ender oppgavene i produksjon. Når du legger til Swim Lanes, kan du visualisere statusen til arbeid som støtter ulike servicenivåklasser. 

-Når utviklerene er ferdig og har tatt en lokal kontroll med QA (Quality Assurance), så kommer endringene ut i alpha. Her blir de igjen verifisert av QA. I Effera gjør vi periodiske releaser. Da flyttes det som var i Beta ut i produksjon, mens vi klargjør for neste release ved å flytte arbeid som QA har verifisert, over i Beta. Dermed får QA et klart bilde av neste release, sier Thomas.


22. april 2022