Leverer komplett produktpakke til Fornebubanen

Arbeidet med Fornebubanen er godt i gang, og Implenia har vunnet Kontrakt K2A og driver tunnelene mellom Lysaker og Fornebu. Effera har levert sin komplette produktpakke for tunnel til prosjektet. 

Dette innebærer 4G- og WiFi-dekning i tunnelene, adgangskontroll, radiokommunikasjon, gassmåling, ventilasjonsstyring og brannvarsling. 

-Effera har samarbeidet med Implenia over flere år, og vi er stolte over å være valgt som leverandør til en så stor utbygging som Fornebubanen, sier Anders Gilje, Senior Systemingeniør i Effera.

Sporingsteknologi
Efferas tunnelløsninger gir full oversikt over personell og maskiner som er i tunnel eller på anleggsplassen. Løsningene benytter seg av sporingsteknologi slik at man får oversikt over lokasjon til både mannskap, maskiner og utstyr. Efferas sikkerhetskabinett er montert i tunnelmunningen og registrerer mennesker og maskiner som passerer inn og ut, via RFID-brikkene. Dette både effektiviserer arbeidsdagen, men gir samtidig også tryggheten om at dersom noe uforutsett skulle skje, vil man ha oversikt over personer og maskiner som befinner seg inne i tunnelen, både på app og web.

Espen Storhei i Effera er ansvarlig systemingeniør for prosjektet. Han forteller at på Fornebubanen er RFID-sporingsmodulene som Effera leverer, utvidet med brannvarslingssystem:

-Brannvarslingssystemet vårt inneholder en manuell meldeknapp og kombinert sirene og blitzlampe. Slik varsles personene som befinner seg inne i tunnelen. Brannvarslingsenheten er koblet til hver RFID-modul. Disse konfigureres slik at alle melderne varsler dersom brannalarmen aktiveres. Alarmen kan aktivereres og deaktiveres enten i app eller på web, sier han.   

God dialog
Rune Nygard, Driftsleder Elektro i Implenia, forteller at de har god kjennskap til Effera fra tidligere prosjekter. Supportfunksjonen som Effera tilbyr var et viktig punkt som ble vektlagt i utvelgelsen av leverandør, i tillegg til en samlet vurdering på design, pris og tilgjengelighet

– Så langt i prosjektet med Fornebubanen har vi hatt et veldig godt samarbeid med Effera. Vi har en fast kontaktperson som bidrar til en effektiv dialog. Det er alltid noen utfordringer på et slikt prosjekt, blant annet å følge etter med WiFi på stuff i en arbeidstunnel med mange svinger, sier han. 

Viftestyring  
Viftene som brukes i arbeidet med tunnelen er koblet sammen med Efferas løsning for ventilasjonsstyring. Viftene kan fjernstyres i Viftestyringsappen, enten fra mobiltelefon, datamaskin eller manuelt fra kontrollskapet. Dermed er det enkelt å ha kontroll på alle vifter som er i bruk og hastigheten som kjøres på de ulike viftene. I tillegg vises også strømforbruket. Appen gir lett tilgang slik at man enkelt kan endre viftehastigheten etter behov. Bra for økonomien, de ansatte og miljøet!

Til arbeidet med Fornebubanen har Effera også leverert gassensorer som følger stuffen. Disse måler Karbonmonoksid (CO), Nitrogendioksid (NO2) og Svevestøv (PM10). Terskelverdier kan fastsettes og en softwareløsning bidrar til at riktig personell varsles dersom verdiene begynner å nærme seg for høyt nivå. 

Kommunikasjon
Effera leverer også midlertidig 4G-dekning i tunneler under produksjon. Det tilbys også trådløst nett (WiFi) som gjør det mulig å være så digital og tilkoblet som du ønsker. Nettverket forlenges etter hvert som tunnelen utvides, slik at man enkelt kan kommunisere med utstyr og personell som befinner seg under jorden. 

Den digitale UHF-radioen MOTOTRBO er tilpasset røffe miljøer. Blant fordelene med denne er økt kapasitet, enestående talekvalitet og forlenget batteritid. Til prosjektet har Effera levert basestasjoner som sikrer god kommunikasjon for effektiv drift og sikkerhet for arbeidere.   

Fornebubanen
Fornebubanen er en T-banestrekning som strekker seg fra Fornebu til Majorstuen og som skal legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling. Traséen måler ca 8 kilometer, og det skal bygges seks nye T-banestasjoner: Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen beregnes til 12 minutter, og det er beregnet at inntil 8000 mennesker skal kunne fraktes med tog hver time. Banen byges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune, og er den største i Norge siden utbyggingen av T-banen på østkanten i Oslo på 60- og 70-tallet. Byggestart var høsten 2020, og etter planen skal banen åpnes i 2027. 
(Kilde: Oslo.kommune.no)


15. mars 2022