Hva menes med Internet of Things?

Efferas kjernekompetanse er innen Internet of Things (IoT) og vi utvikler effektive løsninger som bidrar til økt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Men hva er egentlig IoT? 

I dag kan du enkelt koble alt fra bilen til nattbordlampen til nettverket ditt hjemme. Det er dette som menes med Tingenes Internett, eller Internet of Things (IoT). Men selv om det kalles Tingenes Internett er det akkurat det samme nettet som du kobler PC eller mobilen til. IoT gir deg dermed muligheten til å styre fysiske ting via Internett. Disse tingene har sensorer som automatisk kan samle, tolke og dele informasjon om dine vaner. 

Når industrielt utstyr koblet til Internett kalles dette IIot, eller Industrial Internet of Things. Datainnsamling og oppkobling av industrielt utstyr vil bidra til at man kan hente ut svært betydningsfull informasjon, som igjen vil kunne bidra stort i bedriftens verdiskapning.  

Efferas IoT-team består av Hans Olav Skretting, Sondre Njåstad, Anders Høgheim og Øyvind Holtskog. 

– Vi bruker blant annet IoT-teknologi på vifter og viftespjeld innenfor løsningen for Tunnelventilasjon. Vi har også utviklet en enhet som leser status på aggregater, sier Hans Olav. IoT-teknologi utvikles raskt, og det er ekstremt viktig å følge med og hele tiden og være oppdatert på det aller nyeste. Det er mye innovasjon, og med en gang en ny sensor kommer på markedet, påvirker dette hele bransjen.

– Utfordringen vår er å få de forskjellige tingene til å prate sammen. Alle produsentene har hver sin variant av diverse standarder, og de støtter forskjellige enheter. Derfor er det viktig å finne de enhetene som har akkurat det vi er ute etter og ikke unødvendige funksjoner som eksempelvis kan gjør at batteriet tappes raskere, forteller Sondre. 

– Alle byggeklossene, som f.eks 4G og Bluetooth, er allerede godt etablert. Dersom våre leverandører ikke kan tilpasse sine enheter etter våre behov, kan vi sette sammen våre egne slik at de fungerer optimalt til formålet.

Et godt eksempel på dette er Efferas e-Access MachineController, en boks som monteres i anleggsmaskiner. Etter mye research viste det seg at det ikke fantes noen hyllevare som hadde alle de funksjonene som var nødvendige, så da bygget Effera rett og slett sin egen!

I løsningen Maskinførerverifikasjon, benyttes IOT-enheter til å koble inn og ut tenningen på de store anleggsmaskinene. Det gjøres BLE kommunikasjon med telefon for å verifisere sertifikater, med mulighet til å ta opplæring på telefon via device, og det er blåseprøvekrav for at maskinen skal kunne starte. I løsningen Maskinvedlikehold hentes data ut fra maskinen og omgjøres til telemetri. Dermed blir altså en e-Access MachineController en gateway for alle funksjonene.

Anders forteller at en typisk utdannelse for i IOT-teamet er Dataingeniør med hardwaretrening og en vanlig arbeidsdag for IoT-teamet består av å jobbe med software og hardware, testing, innovasjon og research. Det er også mye samarbeid med Test-avdelingen. 

– Vi får også inn nye devicer og kan leke oss med disse og se hvor mye vi kan pushe grensene og benytte utstyret maksimalt. IOT er i grunnen nesten litt som Formel 1, avslutter Øyvind. 


27. august 2021