Hva menes med Internet of Things?

Efferas kjernekompetanse er innen Internet of Things (IoT), men hva er egentlig IoT?