MASKINVEDLIKEHOLD

Løsningen gir full kontroll og oversikt over maskinparken for å kunne iverksette tiltak når det er nødvendig. Kvalifisert personell mottar oppgaver rett på mobilen med tilgang til all digital historikk.

Maskinvedlikehold

Vår løsning er tilpasset mobil og er enkel å bruke for alle, uavhengig av disiplin.

Vi effektiviserer vedlikeholdssystemer for maskinparken ved å hente data fra de ulike maskiner og tilgjengeliggjør det som gir verdi gjennom vårt API.
Mobilen blir et verktøy som minner om forestående oppgaver og hjelper med å håndtere saker som blir lagt til oppgavelisten, samtidig som all detaljert vedlikeholdshistorikk blir lagret

Driftstimer eller vedlikeholdsklokke

Velg om oppgaver skal utføres etter driftstimer, kjørelengde eller faste tidsintervaller.

Vi bruker samme standard som de store maskinprodusentene og tilgjengeliggjør det som gir verdi gjennom vårt API.

Visualisering av oppgaver

Vår løsning gjør det raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner.

Løsningen tillater bruk av bilder, piler og tekst for å forklare hvordan de ulike oppgavene skal utføres.
Gode beskrivelser medfører mindre opplæring, økt effektivitet og økt sannsynlighet for at oppgavene utføres korrekt.

Avvik

Vår løsning setter sikkerheten i høysetet og sikrer at alle avvik blir håndtert.

Rett person mottar en oppgave umiddelbart når et avvik blir meldt inn. Feil som oppdages ved utførelse av en sjekkliste kan meldes inn, gjerne med et bilde som et vedlegg.

Historikk

Vår løsning lagrer alle historiske data og kan tilgjengeliggjøres ved behov, enten det er for HMS-ansvarlig, garantisaker, ulykker eller krav om regulatorisk dokumentasjon.

Hver oppgave har en kronologisk tidslinje hvor man kan følge fremdriften i oppgaven med oversikt over personer som har vært involvert i oppgaven, og hvem som har gjort hva og når.

Dashboard

Full oversikt over siste hendelser, oppgaver som er forfalt og innmeldte saker.

Dashbord kan enkelt filtreres for å gi en oversikt på den delen av organisasjonen som er viktig for den enkelte bruker, eks. oversikt på maskiner som er benyttet på ett prosjekt eller en anleggsplass, en enkelt maskin eller samtlige maskiner fra en valgt produsent.
Enkel tilgang på detaljer ved å navigere fra de enkelte KPI-ene på dashbordet ned til detaljer for utførelse av de enkelte oppgaver.

Personlig oppgaveliste

Oversikten er knyttet til den enkelte og den enkeltes stilling/disiplin.

Appen har full funksjonalitet i områder uten dekning og er enkel å både bruke og forstå. Vår løsning viser også oversikt over oppgaver basert på din lokasjon, og er svært nyttig for dem som beveger seg mellom ulike områder og prosjekter.

Merverdi

Automatisk delegering av oppgaver gir reduserte administrasjonskostnader.
Automatisk lagring av historiske data som sikrer nødvendig dokumentasjon.
Økt effektivitet på utførelse av de ulike oppgaver.
Full synlighet i hele organisasjonen.
Alle feil og avvik blir rapport og håndtert effektivt.