Salgssjef Arild Nesheim (t.v.) og senior selger Glenn Råna i Effera.

SICE valgte Effera som leverandør i Sverige

Effera skal levere sikkerhetsløsninger innenfor sporing av personell, WiFi og brann- og evakueringssystem.

Effera skal levere sikkerhetsløsninger innenfor sporing av personell, WiFi og brann- og evakueringssystem.

SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas) er et internasjonalt teknologiselskap som opererer innenfor transport, miljø og energi med over 2.500 ansatte. De har nylig inngått avtale med Region Stockholm om leveranse av sikkerhetssystemer ved utvidelse av metroen i Stockholm. Formålet med avtalen mellom partene er å ivareta sikkerheten til personell i arbeid, noe vi tilbyr gjennom vår IoT-plattform, Insight.  

Effera skal sørge for at SICE har oversikt over personell som jobber i tunneler ved bruk av sporingsteknologi. Alt personell vil være utstyrt med RFID-brikker som sender signaler til våre antenner for å vise hvor man oppholder seg til enhver tid.  

Avtalen omfatter også levering av et spesielt tilpasset brann- og evakueringssystem for røffe miljøer med mye undergrunnstøy, samt  leveranse av WiFi-dekning i arbeidstunnelene Veddesta, Robothøyden og Landingsbanan. 

«SICE er et selskap med nesten 100 års erfaring i bransjen, noe som gjør at det er ekstra gledelig at de velger oss som en foretrukken leverandør. Vi leverer stadig mer utover Norges grenser, og gjentakende bestillinger på våre sikkerhetsløsninger tar vi som et bevis på at våre løsninger er bygd på en robust plattform som innfrir både regulatoriske krav og kunders forventninger» sier Arild Nesheim, salgssjef i Effera.

 29. mai 2020