Effera rendyrkes som et IoT-selskap

En æra er over, og en ny starter.

Effera vil i 2020 satse utelukkende på egenutviklede IoT-løsninger. Primærmarkedet vil fortsatt være bygg- og anleggsbransjen og målet er å bidra til at arbeidsplasser blir mer bærekraftige, effektive og trygge. Konsulentvirksomheten, Digital, som har vært et viktig forretningsområde for Effera siden 2015 vil dermed avvikles. Digital hadde sitt utspring fra Deepmind og fusjonerte med Firstline i 2015 som sammen etablerte Effera i 2016.

Historien til Effera

Frank Wehus, en av gründerne av det digitaliserte Effera, hadde allerede hatt stor suksess med Wtek AS, som ble solgt til østerrikske Identec Solutions. Wtek er et selskap som utviklet sin egen sporingsteknologi, spesielt rettet mot offshorebransjen som måtte innfri stadig strengere regulatoriske krav. Teknologien var rettet mot sikring av personell, både offshore og onshore, for å sikre at man hadde full oversikt over hvor arbeiderne var til enhver tid.

Wehus spådde allerede i 2014 at det bare var et tidsspørsmål før også bygg- og anleggsbransjen måtte gjennomgå et digitalt skifte. Et skifte som kom til å både effektivisere og revolusjonere arbeidshverdagen på bygg- og anleggsplasser ved bruk av digitale verktøy. Markedet var i stor bevegelse og Wehus så muligheten for et nisjeselskap til å ta en posisjon som kunne hjelpe kunder med å innfri lovpålagte krav som måtte komme.

Wehus ble ansatt i 2015 i det som den gang het Firstline AS. Skagerak Maturo Seed var selskapets største eier og hadde satt inn Erik Tønnesen som styreleder. Selskapet ville spesialisere seg innenfor inspeksjon og vedlikehold for å bedre både effektiviteten og sikkerheten i industrien. Firstline fusjonerte med Deepmind AS for å posisjonere seg i markedet og styrke utviklingsmiljøet.

Deepmind hadde allerede hatt stor suksess som leverandør av web- og IT-løsninger for flere store kunder, både lokalt og nasjonalt. Øyvind Mjølund, gründeren av Deepmind, hadde siden oppstart i 2007 opparbeidet seg en solid merkevare med et dynamisk utviklingsmiljø som var kjent for sine høyst kompetente medarbeidere.

Felles for både Firstline og Deepmind var målet om å rigge seg for videre vekst, samt et sterkt behov for å styrke staben med både kvalitet og kompetanse. De hadde internasjonale ambisjoner med mål om å effektivisere bransjer som skulle tre inn i det digitale skiftet, og i 2016 valgte de å flagge under en felles merkevare, Effera. Et navn som representerer både effektivitet (Efficiency) og en ny æra (Era).

En merkevare – to forretningsområder

Effera har siden fusjonen hatt to forretningsområder, Digital og Insight. Digital, konsulentvirksomheten, har tilbudt kunder høyt kvalifiserte fagfolk innenfor systemutvikling, webutvikling og UI/UX-design. Effera har hatt store lokale og nasjonale merkevarer på kundelisten, som Agder Energi, Dyreparken, NOV, Phonero, Sparebanken Sør, NorgesEnergi, Cultiva m.m.

Efferas kjernevirksomhet er utvikling av egen IoT-plattform, Insight, primært rettet mot de største entreprenørene i Skandinavia. Effera tilbyr digitale verktøy slik at kunder kan innfri stadig strengere regulatoriske krav innenfor miljø og sikkerhet ved å optimalisere samspillet mellom hardware og software gjennom brukervennlige applikasjoner.

Insight – En IoT-plattform

Insight er en IoT-plattform som representerer kjernevirksomheten til Effera. Plattformen organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for kunder til å ta riktige beslutninger for selskapet, arbeidsmiljøet og de ansatte. Insight tilbyr ulike løsninger for kunder som går under navnene; SafetyCommunication og Operation.

Safety innfrir lovpålagte krav bransjene må forholde seg til, og kan være helt avgjørende i nødsituasjoner. Det benyttes i all hovedsak RFID-sporing for full oversikt over personell og maskiner på en anleggsplass, i tillegg til kortlesere, Geofencing og elektroniske mannskapslister.

Communication forenkler og forbedrer kommunikasjonen på en anleggsplass ved bruk av radioer, Push-To-Talk-telefoner, eller en kombinasjon. Effera leverer både WiFi- og 3G/4G-dekning for sikre at anleggsplasser har tilgjengelige nettverk for ansatte for å utføre nødvendige oppgaver.

Operation forenkler hverdagen på en anleggsplass ved at maskinsjef har kontroll på maskinparken og sørge for at daglige oppgaver og rutiner blir gjennomført av rett personell. Ved bruk av IoT-plattformen vil man få tilgang til historiske data og registrerte avvik for effektiv styring av arbeidshverdagen til de ansatte. Operation gir også mulighet for å effektivisere vedlikeholdsoppgaver av maskiner og utstyr. I fremtiden vil telemetri være sentralt, tilgang til data som muliggjør at man får status på maskinparken i sanntid som medfører en betydelig mer effektiv og kostnadsbesparende arbeidshverdag.

Effera tilbyr også en egen applikasjon for ventilasjonsstyring i tunneler og gruver. Brukerne får full oversikt over strømforbruk og strømkostnader, og kan ved et enkelt tastetrykk regulere viftehastigheten etter faktisk behov. Formålet er å bidra til et bedre arbeidsmiljø for de ansatte samtidig som man reduserer strømforbruket.

Ny strategi – økt kommersiell satsning

Effera har siden sin spede begynnelse utviklet en robust IoT-plattform med tilhørende applikasjoner, primært rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Selskapet har hatt en solid vekst de siste årene som et resultat av satsning på høyt kvalifiserte ansatte innenfor sine fagområder, og har nå posisjonert seg for ytterligere kommersiell satsning.

I år har selskapet etablert en ny strategi som medfører et større kommersielt fokus på egenutviklede løsninger. I den forbindelse valgte man å skille Digital fra kjernevirksomheten, Insight, som resulterte at Digital ble avviklet. Dette har medført at Effera går fra 30 til 21 fast ansatte, samtidig som man har både beholdt og styrket kjernekompetansen for å videre satsning av Insight.

«Effera har alltid hatt ettertraktede ansatte, derfor er det ingen overraskelse at våre konsulenter allerede har fått nye arbeidsgivere. Det gleder oss.», sier administrerende direktør i Effera, Even Øgrey Brandsdal.

Frank Wehus, som tidligere ledet selskapet, valgte sommeren 2019 å forlate sjefsstolen for å fokusere på forretningsutvikling og morgendagens teknologi.

«Jeg jobber tett sammen med produktteamet vårt for å utvikle nye og smarte løsninger for våre eksisterende og potensielle kunder», forteller Wehus. «Vi har etablert et eget IIoT-team som i disse dager utvikler produkter som skal revolusjonere bransjene vi jobber med», fortsetter Wehus.

Wehus jobber i dag tett sammen med produktsjef, Frode Jensen, som har vært en del av Effera helt siden oppstarten.

«2020 oppleves som startskuddet for produktteamet hos oss. Vi har nå muligheten til å fokusere utelukkende på produktvikling, noe vi mener er helt nødvendig for at vi skal oppnå våre vekstmål. Vi er privilegert som har særdeles høyt kompetente mennesker som jobber hos oss, både innenfor utvikling, testing, design og prosjektledelse. Det er vårt store konkurransefortrinn», legger Frode Jensen til.

I 2020 har Effera allerede signert selskapets hittil største kontrakt i forbindelse med at Implenia i Sverige skal bygge Varbergtunnelen, sør for Göteborg. Selskapet skal levere Safety og Communication og sørge for at både adgangskontroll, brannvarslingssystem, WiFi/3G-dekning og digitale UHF-radioer er på plass under utbyggingen.

«Vi har opparbeidet oss høy tillit i markedet, ikke bare i Norge, men også i Norden. Hittil i år har vi levert smarte løsninger til både Norge, Sverige og Færøyene, og merker en stadig økende etterspørsel. Dette vitner om at vår produktvikling holder meget høy klasse, helt i tråd med våre internasjonale ambisjoner», sier salgssjef i Effera, Arild Nesheim.

Salgsavdelingen har blitt utvidet med bakgrunn i større etterspørsel etter ferdigutviklede løsninger, samtidig som man har styrket produktteamet for utvikling av nye løsninger. Selskapet har store ambisjoner om flere nylanseringer i månedene som kommer.

«Tiden var inne for å styrke vår kommersialisere satsning, og på tross av COVID-19 viser våre prognoser at fremtiden ser lovende ut», fortsetter Brandsdal. «Våre markeder er ikke like konjunkturavhengige som mange andre bransjer. Det skal fortsatt bygges veier og tunneler, og vi skal fortsette veksten ved å skape verdier for både kunder, ansatte og eiere».

Effera inn i fremtiden

Selskapet kan vise til solide og langsiktige eiere som har vist over tid at de både tror og satser på de ansatte i selskapet. Flere av eierne er representert i styret og bidrar aktivt for å videreutvikle selskapet.

Styreleder i Effera, Erik Tønnesen, er til daglig administrerende direktør i Skagerak Maturo som er en av eierne til Effera. De er et venturefond som investerer i banebrytende teknologiselskaper som kan bidra positivt til å løse de utfordringer verdenssamfunnet står overfor. Tønnesen er også en av arkitektene bak etableringen av Effera og har lang erfaring med å utvikle tidligfase-selskaper til internasjonale suksesser.

«Vi har ambisjoner om å ta Effera ut i Europa. Skandinavia og Norden ligger i front innen regulatoriske krav, og det er bare et tidsspørsmål før resten av Europa får skjerpede krav innenfor helse, miljø og sikkerhet. Vi har allerede opparbeidet oss et solid konkurransefortrinn og er klare for å ta vår posisjon i markedet» forteller styreleder i Effera, Erik Tønnesen.

Efferas største eier er Bjarne Skeie og hans familie, gjennom selskapet Skeie Capital Investment AS. Skeie er en velkjent og respektert gründer, ingeniør og teknolog, og har siden 70-tallet vært en pioner innenfor den internasjonale olje- og gassindustrien som har bidratt til at majoriteten av verdens drilling-utstyr blir utviklet i Kristiansand. Skeie er opptatt av langsiktighet og har tidligere uttalt at fremtiden ligger i utnyttelse av data som kan bidra til å økt effektivitet.

«Vi har eiere som forstår verdien av å utnytte nåtidens og fremtidens teknologi for å ta del i det grønne og digitale skiftet. Det innebærer at vi må endre våre kunders vaner, da var det helt naturlig at vår nye strategi medfører at vi endrer våre», forteller Brandsdal. «Vi skal lede oss selv, og våre kunder, inn i en ny æra».

20. mai 2020