Johannelund er et av delprosjektene i Förbifart Stockholm. Foto: Implenia

Effera landet rekordprosjekt

Effera bidrar med omfattende radiosystemer for talekommunikasjon for flere entreprenører til Sveriges største tunnel- og veiprosjekt.

Förbifart Stockholm er en 21 kilometer lang veistrekning, hvorav 18 kilometer i tunnel, som skal binde sammen de nordlige og sørlige delene av Stockholm. Etter rundt 10 års byggetid, skal det settes trafikk på strekningen i 2026. Da vil den svenske stat ha investert rundt 28 milliarder kroner i prosjektet.

– Vi har tidligere levert en løsning til Subterra i en del av dette gigantprosjektet. Nå skal vi levere en tilsvarende løsning til Implenia, forteller Arild Nesheim, leder for Bygg & Gruve i Effera.

Implenia er hovedentreprenør for delprosjektene Johannelund og Lunda. Kontrakten omfatter blant annet bygging av drøye ti kilometer hovedtunneler, i tillegg til rampetunneler og rømningstunneler. Prosjektene hadde oppstart allerede i 2016, men skal ikke stå ferdig før i 2022-2023.

Kommunikasjonsløsninger er vesentlige i et stort og komplisert tunnelprosjekt, og her har Implenia valgt Effera som leverandør. Effera bidrar med et UHF-radiosystem, som gjør det mulig å kommunisere i hvert enkelt prosjekt og mellom prosjektene.

– Det viktigste for entreprenørene er å få stabile, pålitelige systemer som fungerer i de miljøene de opererer i. Å levere kommunikasjon til tunnelprosjekt stiller andre krav til utstyr, systemdesign og vedlikehold enn et vanlig byggeprosjekt på bakkenivå. Mange setter pris på at vi har god erfaring med tunnelarbeid, sier Arild Nesheim, leder for Bygg & Gruve i Effera.

Magnus Felldin, som er Implenias produksjonssjef for tunneler i Forbifart Stockholm, sier Effera ble valgt av flere årsaker:

– Effera har et godt renomme i bransjen og har vært med på mange store tunnelprosjekter i Sverige tidligere. Jeg kjenner selskapet godt fra andre prosjekter, og vet at Effera leverer gode systemer og god oppfølging av kundene sine, sier Felldin.

Underleveransene til prosjektet i den svenske hovedstaden er en fjær i hatten for Effera.

– At svenskene velger oss når de går løs på sitt største veiprosjekt noen sinne, viser at vi er klar for virkelig store oppgaver. Förbifart Stockholm åpner nye dører for oss, sier Arild Nesheim.

23. april 2019