Driftsløsninger

Full kontroll over maskiner og utstyr for effektiv styring og vedlikehold når det er nødvendig.

Entreprenører er avhengig av at maskiner og utstyr på en anleggsplass er operative døgnet rundt. Våre løsninger gir full kontroll over vedlikeholdsoppgaver for å unngå unødvendig nedetid, økt effektivitet og reduserte kostnader.

Maskinvedlikehold

Få full kontroll over maskinparken og iverksett tiltak når det er nødvendig.
Gi kvalifisert personell oppgaver rett på mobilen, og få full oversikt over historikk, avvik og status.

Tunnelventilasjon

Full styring på viftehastighten og full kontroll over strømutgiftene. Gir reduserte strømkostnader og bedre miljø for både ansatte og omgivelsene.