Arild Nesheim, salgssjef (t.v.) og Frank Wehus, leder av forretningsutvikling i Effera

Effera samarbeider med Hæhre Entreprenør AS

Effera skal levere sikkerhetsløsninger under bygging av ny E39 Mandal.

Hæhre Entreprenører AS er en av Norges største anleggsentreprenører og har vært i bransjen siden 1974. Hæhre har en uttalt visjon om å bygge fremtiden, og er allerede godt i gang med å bygge ny E39 Mandal Øst – Mandal by for Nye Veier.

Strekningen skal åpnes i 2021 og formålet med utbyggingen er å sikre kortere reisetid og lavere reisekostnader for bilistene. Det viktigste vil likevel være å bedre trafikksikkerheten, og inntil veien er åpen skal vi levere sikkerhetsløsninger under bygging.

Hæhre har et mål om at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell og ytre miljø, vår oppgave er å hjelpe dem med å innfri deres målsetninger.

«Hæhre stiller høye krav til sine underleverandører, noe vi har erfart gjennom et flerårig samarbeid. Utvidelse av vårt samarbeid viser at de har tillit til vårt kompetente produktteam som kontinuerlig utvikler innovative løsninger bransjen trenger» sier Arild Nesheim, salgssjef i Effera.

Anleggsbransjen er i ruvende utvikling, og både evnen og viljen til å å bidra til det grønne og digitale skiftet øker betydelig. Stadig flere digitale verktøy er på vei inn i markedet og omstillingsevnen til anleggsarbeidere er imponerende høy, noe som er en avgjørende suksessfaktor for å oppnå full effekt ved implementering.

«Vi fokuserer på tunnel- og anleggsbransjen, og vår vurdering er at det er store muligheter for å forbedre og effektivisere bransjen ytterligere. Det nordiske markedet kjennetegnes ved strenge regulatoriske krav og det er bare et tidsspørsmål før resten av Europa følger etter. Vår oppgave er å være i forkant og vise våre kunder hvordan og hvorfor man skal utnytte dagens og morgendagens teknologi gjennom brukervennlige applikasjoner» forteller Frank Wehus, leder av forretningsutvikling i Effera.