Machine operator verification

Effera har utviklet flere spennende digitale løsninger for å bidra til økt sikkerhet hos maskinentreprenører. Machine operator verification sikrer at maskinfører har riktig kompetanse og verifiserer samtidig maskinens tilstand før den tas i bruk. 

Maskinførerverifikasjon gir enkelt oversikt over status på gjeldene sakkyndig kontroll og når neste skal utføres. Den viser sikkerhets- og utstyrsspesifikk opplæring som hver maskinfører har. Samtidig har løsningen også integrerte kurs for maskinførere som allerede har gyldig sertifisert sikkerhetsopplæring, men som mangler den utstyrsspesifikke kompetansen for den enkelte maskin. 

-Løsningen gir en umiddelbar oversikt over at alle maskinførere har de riktige kursene, og slik vil byggherre enkelt få presentert den påkrevde dokumentasjonen, sier Frode Jensen, produktsjef i Effera. Slik kan både entreprenør og byggherre være trygge på at dokumentasjonen er korrekt, og dette kan blant annet bidra til 65% redusering av kurskostnader og 80% reduksjon av dokumentasjonsarbeid. I tillegg vil løsningen kunne bidra til å redusere skader med nærmere 25%! 

Maskinførerverifikasjon har en toveiskommunikasjon mot sentralregisteret, SFS, for innhenting av sikkerhetskrav for både maskinfører og maskin. Kompetanseregisteret verifiserer maskinførerens sertifiserte sikkerhets- og utstyrsspesifikke opplæring. Dette vil også bli automatisk overført når maskinfører foretar den utstyrsspesifikke opplæringen i maskinen. Registeret verifiserer også status for sakkyndig kontroll og dato for neste kontroll.  Ved alvorlige hendelser hvor Politi og Arbeidstilsynet skal ha fremlagt kompetanseoversikt, vil derfor et system med barrierer sikre at det ikke forekommer avvik mellom faktisk opplæring og dokumentasjon. 

Det legges også inn automatisk varsling på e-post til bestemte personer dersom definerte hendelser skulle skje. Eksempler på disse kan være: 

  • Ikke-godkjent alkotest
  • Ikke-godkjent sakkyndig kontroll på en maskin
  • Aktivering av nødstart

Maskinførerverifikasjon vil også være fullt operativt og helautomatisert i områder uten internettforbindelse. Maskinfører kan derfor identifisere seg og verifiseres for start av maskin, uavhengig av nettforbindelse og gjennomføre den utstyrsspesifikke opplæringen direkte i maskinen. 


24. januar 2022