Effera fronter standardregister for maskin og kompetanse

Effera samarbeider med Sentralregisteret

Sentralregisteret er anleggsbransjens svar på Statens Vegvesens registre, hvor formålet er å tilby et digitalt register hvor alle opplysninger om anleggsmaskiner, utstyr og maskinførere samles på et sted. De bidrar til å digitalisere entreprenørbransjen ved at all teknisk dokumentasjon om både maskinførere og maskiner hentes ut gjennom QR-koder.

«Sentralregisteret har arbeidet målrettet mot å bli den foretrukne partneren for registrering av både maskiner og kompetanse. Alle parter i bransjen ønsker kun et sted å forholde seg til og vi har fått tilliten til å løse denne oppgaven. Flere offentlige oppdragsgivere stiller nå krav om bruk av våre maskin- og kompetanseregistre. » forteller Roar Sømoen, daglig leder på Sentralregisteret

Stiftelsen Sentralregisteret er en uavhengig organisasjon som ble etablert i 1989, initiert av Direktoratet for Arbeidstilsynet. De utsteder 50.000 sertifiserte og dokumenterte kompetansebevis i året og har over en million personer registrert i sitt register. Sentralregisteret er en stiftelse hvor alle midler går til drift og utvikling for bransjene som benytter seg av registeret.

«Vår dialog med markedet har avdekket at bransjen har savnet en standard i en årrekke, inkludert Hæhre & Isachsen Gruppen som har vært en sterk pådriver for et felles register. Dette har resultert i at Hæhre har implementert Sentralregisteret som standard i deres organisasjon i forbindelse med implementering av Maskinførerverifikasjon for deres maskinpark» sier Frank Wehus, leder av Forretningsutvikling i Effera.

Maskinførerverifikasjon er en helautomatisert løsning innen maskinsikkerhet hvor Sentralregisteret har vært en sentral sparring- samarbeidspartner ved å tilgjengeliggjøre deres API (programmeringsgrensesnitt) gjennom en åpen plattform som er tilgjengelig for alle maskinentreprenører og utleieselskaper.

«Vårt samarbeid med Sentralregisteret har bidratt til at vi kan utvikle innovative løsninger som kommer markedet til gode, noe Maskinførerverifikasjon er et ypperlig eksempel på. De tilbyr en skybasert løsning hvor vi kan verifisere at maskinfører har både nødvendig sertifikat og opplæring, samt status på sakkyndig kontroll for maskinparken. Sentralregisteret har nå tatt posisjonen som bransjens standardregister for maskin og kompetanse, derfor er det helt naturlig at våre maskinløsninger synkroniseres med deres register.» forteller Frode Jensen, Produktsjef i Effera.

Hæhre & Isachsen Gruppen har siden i sommer startet arbeidet med å implementere Maskinførerverifikasjon og tilbakemeldingene har vært at løsningen fungerer sømløst. Synkroniseringen med Sentralregisteret bidrar til at all dokumentasjon som tidligere var lagret lokalt, enten på papir eller i et Excel-ark, er nå lagret i Effera Insight og er tilgjengelig ved et tastetrykk på mobil, nettbrett eller datamaskin.

«Vi fokuserer på å bli best på å levere kvalitetssikrede data til alle med behørig rettighet. På den måten kan leverandører som Effera fokusere på å lage gode løsninger for bransjen, basert på data fra oss» avslutter Sømoen fra Sentralregisteret.

Se vår produktvideo av Maskinførerverifikasjon som koblet opp mot Sentralregisteret:

20. november 2020