Digitalisert og automatisert vedlikehold med Effera Insight

Lean Maintenance

Vedlikehold blir raskere og rimeligere med Effera Insight. Basert på Lean-tankegang sørger Effera Insight for en automatisk og hel-digitalisert tilnærming til vedlikehold.

Automatisk delegering av oppgaver

Vedlikeholdsoppgaver genereres etter forhåndsdefinerte rutiner. Oppgavene delegeres til dedikert personells mobile enheter, og utføres i henhold til standardiserte sjekklister.

Bygg en historisk tidslinje for vedlikeholdsoppgavene ved å legge til notater, kommentarer og bilder. Videresend oppgaver til annet personell om nødvendig.

Spor historikk, status og fremgang

Effera Insight gir deg oversikt over alle operasjoner i din bedrift. Innebygde dashboards viser status og fremdrift, og gir deg mulighet til å dykke ned i detaljene for å identifisere ytterligere optimaliseringspotensialer.

Priser fra kr 648 /mnd for tilgang til lederfunksjoner og kr 78 /mnd for feltpersonell.

Ja, vi ønsker en enklere hverdag!