Fremtidens sikkerhetsløsning  

-Efferas ansvar er å legge til rette for en bærekraftig utvikling innenfor bygg og anlegg, og lede bransjen inn i den digitale tidsalderen, sier forretningsutvikler Annikken Bergem Nygaard. 

Målsetningen er å optimalisere maskinparkene ved å tilby en digital plattform som gir en 360° oversikt og som gjør det enkelt å identifisere problemer og avvik. 

I tillegg har Effera også lansert en API-portal som strukturerer og systematiserer maskindata fra forskjellige produsenter, slik at kunden får et enkelt grensesnitt å forholde seg til. 

Maskinvedlikehold og Maskinførerverifikasjon

I dag er det to løsninger i Efferas applikasjon: Maskinførerverifikasjon og Maskinvedlikehold. 

Machine maintenance gjør det raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner, sier produktsjef Frode Jensen i Effera. Løsningen er brukervennlig, og det er enkelt å navigere, samt gode beskrivelser av hvordan oppgavene skal utføres. Dette medfører mindre opplæring, mer effektivitet og dermed også økt sannsynlighet for at oppgavene blir utført korrekt.  

Enkelt forklart går løsningen ut på å hente ut data fra de forskjellige maskinene og deretter gjøre informasjonen tilgjengelig i applikasjonen. Mobiltelefonen blir dermed et arbeidsverktøy som vil informere brukeren om forestående oppgaver, og bidrar til å håndtere saker som blir lagt til oppgavelisten. 

Maskinførerverifikasjon gir enkelt oversikt over status på gjeldene sakkyndig kontroll og når neste skal utføres. Den viser sikkerhets- og utstyrsspesifikk opplæring som hver maskinfører har. Samtidig har løsningen også integrerte kurs for maskinførere som allerede har gyldig sertifisert sikkerhetsopplæring, men som mangler den utstyrsspesifikke kompetansen for den enkelte maskin. 

– Maskinførerverifikasjon vil kunne bidra til å redusere skader med nærmere 25%, sier Annikken Bergem Nygaard. Løsningen vår vil dermed gjøre at entreprenør og byggherre kan være trygge på at denne dokumentasjonen er korrekt, og blant annet bidra til en 65% redusering av kurskostnader og en 80% reduksjon av dokumentasjonsarbeid. 

Fleet overview

Nå ferdigstilles arbeidet med den tredje løsningen: Fleet overview. Her vil man enkelt få kontroll over maskinparken og status på de enkelte maskinene. Løsningen vil gjøre det lettere for entreprenøren å planlegge prosjekter frem i tid, da man til enhver tid vet hvor hver enkelt maskin befinner seg og hvor lenge det er planlagt at den skal benyttes på de forskjellige prosjektene. Man har enkelt kontroll over hvilke maskiner som til enhver tid er tilgjengelige og tidspunkter for når disse skal på service. Basert på telemetri og hver enkelt maskins servicemanual, som også vil være tilgjengelig i plattformen, vil løsningen bidra til en mer smidig og langsiktig planlegging av prosjekter og dermed også økt kompetanse hos entreprenørene.  

Innovasjon

-For Effera er det viktig å lytte til kundene deres behov, og derfor har vi et innovasjonsprosjekt for utvikling av smarte og digitale maskinløsninger for entreprenørbransjen, forteller Ivan Mæland, UX-designer i Effera. 

Enkelt forklart skal kundene selv fortelle hva de trenger for å effektivisere sin arbeidshverdag. På bakgrunn av dette kan det defineres personas og forfatte enkle historier for å forstå brukeren. En persona er en fiktiv karakter som skal representere en typisk bruker av applikasjonen. Deretter lages det enkle konseptskisser som illustrerer grunnleggende funksjonalitet, hvilke elementer og informasjon som skal vises, og de forskjellige skjermbildene i appen. Deretter har vi en gjennomgang med kunde før vi går videre til prototyping, som gir kunde og brukere muligheten til å teste ut applikasjonen og kommentere brukeropplevelsen (UX) og brukergrensesnitt (UI), slik at det kan gjøres de riktige tilpassingene som kreves.

-Å involvere kundene på et såpass tidlig tidspunkt sikrer at vi på den mest effektive måten kommer frem til en optimal løsning og bidrar til at det ikke er nødvendig med store endringer når den endelige plattformen er lansert, avslutter Frode Jensen.  


21. juni 2022