Hilde Marvik (Prosjektleder), Frode Jensen (Produktsjef), Ivan Mæland (UX-designer), Harvey Daclan (Senior Utvikler)
and August Stokka Holdø (Tester) i Effera. 

Fremtidens sikkerhetsløsning  

Effera AS lanserer løsningen Flåtoversikt. Den gir enkelt kontroll over maskinparken og status på de enkelte maskinene. 

– Løsningen vår vil gjøre det lettere for entreprenørene å planlegge prosjekter, da de til enhver tid vet hvor hver enkelt maskin befinner seg og hvor lenge det er planlagt at den skal benyttes, sier Frode Jensen, produktsjef i Effera. 

Flåteoversikt viser disponeringen av den totale maskinparken og hvilke maskiner som til enhver tid er tilgjengelige. Den varsler også service og vedlikehold. Løsningen er koblet opp mot Sentralregisterets Maskinregister for automatisk synkronisering for tilgjengelig flåte og status for sakkyndig kontroll. 

Løsningen tilbyr automatisert inn- og utsjekk mot prosjekt eller lokasjon, med definering av Geofence. Den er også integrert mot maskinprodusenter og leverandører av sporingsløsningen, gjennom AEMP-standard grensesnitt. 

-Flåtoversikt er utviklet i samarbeid med sentrale aktører i markedet gjennom Efferas Innovasjonsprogram, sier prosjektleder Hilde Marvik. 

Basert på telemetri og hver enkelt maskins servicemanual, som også vil være tilgjengelig i plattformen, vil løsningen bidra til en mer smidig og langsiktig planlegging av prosjekter og dermed også økt kompetanse hos entreprenørene. Det er mulig å benytte standard grensesnitt for innhenting av data for din flåte, eller installere Efferas enheter eAccess Machine Controller eller eAccess Equipment Tracker for sporing av maskiner.

Prosjektoversikt
Maskindetaljer

eAccess Equipment Tracker 
Lokasjonssporing av maskin/ utstyr 

GPS-sporing av maskin/ utstyr 
Henter ut telemetri via CAN Bus
Kommer snart:
Sakkynding kontroll
Alkotest
Dokumentert sikkerhetsopplæring 
Utstyrsspesifikk sikkerhetsopplæring
Daglig/Ukentlig sjekk
Bruksnekt
Buffering og utsending av varsler (alkolås, nødstart)

eAccess MachineController gen2 
Barrierestyring i maskin

Funksjoner
GPS-sporing av maskin
Henter ut telemetri via CAN Bus
Startsperre i maskin 
– Sakkyndig kontroll 
– Alkotest 
Dokumentert sikkerhetsopplæring 
Utstyrsspesifikk sikkerhetsopplæring 
Daglig/Ukentlig sjekk
Bruksnekt
Buffering og utsending av varsler (alkolås, nødstart)
Offline streaming av opplæringsmateriell

12. september 2022