Ny og forbedret Operations-modul

Programvaren som systematiserer vedlikehold og maskinoperasjoner, er blitt bedre og mer brukervennlig.

– Vi er stolt over nye Operations. I samarbeid med flere av våre største kunder, har vi videreutviklet en versjon som er bedre tilpasset kundenes behov, sier Frode Jensen, produktsjef i Effera.

I Operations kan du blant annet delegere oppgaver, bli tildelt oppgaver, følge sjekklister, rapportere status og innrapportere avvik. Det som før ble notert i et regneark eller en loggbok, legges nå i en database.

– Det gir enklere tilgang til informasjonen, og mulighet for å utnytte dataene til å vinne ny kunnskap. Basert på historiske data kan man på sikt tildele arbeidsoppgaver til den som vanligvis er best egnet til å gjøre jobben, sier Jensen.

Den nye versjonen av Operations er allerede tatt i bruk av Implenia, og flere store entreprenører er i ferd med å følge etter.

– Vi får bedre oversikt og kontroll på vedlikeholdet. I dag bruker vi en loggbok og en penn som følger maskinen. En digital løsning fra Effera sparer oss for tid og gir oss et bedre datagrunnlag. I flere prosjekter er det også et krav fra oppdragsgiver at vi har digitale vedlikeholdssystem, sier Knut W. Thoresen, maskin- og utstyrsansvarlig for Skandinavia i Implenia Norge. Entreprenøren har spilt en viktig rolle i utviklingen av Operations.

– Vi har bidratt med innspill, og har stort sett fått det slik vi ønsker. Effera har vært lydhøre og laget et system som er nyttig, effektivt og enkelt å bruke, sier Thoresen.

Operations systematiserer vedlikehold av maskiner. Systemet legger inn oppgaver og rutiner etter anbefalinger av maskinprodusenten, og sørger for at vedlikeholdsoppgaver blir delegert til kvalifisert personell.

– Slik gjør Operations din organisasjon mer «lean». Oppgaver delegeres automatisk etter fastsatte rutiner, og som leder kan du følge med på progresjon og utførelse av arbeidsoppgavene, sier Jensen.

Operations byr også på en komplett logg over alle aksjoner for hver enkelt maskin, noe som store operatører som Nye Veier og Bane Nor har stadig større fokus på.

– Blåboka i maskinen er erstattet av et digitalt verktøy som gir bedre dokumentasjon og oversikt, samtidig som feltarbeiderne også får en enklere arbeidshverdag, sier Jensen.

Før jul kommer en ytterligere oppdatering av Operations. Da integreres en internasjonal standard for maskin telemetri som gjør det mer kostnadseffektivt for kunder å få inn telemetridata fra eksisterende maskiner.

– Alt blir enklere og mer oversiktlig, sier Jensen.

11. november 2019