Sikkerhetsløsninger

Full oversikt over personell og maskiner som er i tunnel eller på en anleggsplass

Våre løsninger benytter seg av sporingsteknologi for full oversikt over lokasjon til både mannskap, maskiner og utstyr, alt man trenger er en sporingsbrikke eller en smarttelefon. Dette bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag samtidig et uvurderlig verktøy i en nødsituasjon.

Vår løsning genererer elektroniske mannskapslister som forenkler pålagt rapportering og innfrir regulatoriske krav.

Mannskapsliste Tunnel

Komplett løsning for mannskapsregistrering for tunnel.

Maskinførerverifikasjon

Maskinførerverifikasjon bidrar til å forhindre ulykker på en anleggsplass. Løsningen verifiserer maskinførers kompetanse og maskinens tilstand før maskinen tas i bruk.

Mannskapsliste Anleggsplass

Komplett løsning for mannskapsregistrering på anleggsplass.