Revolusjonerer maskinvedlikehold med digital løsning

Effera AS har utviklet løsningen Machine maintenance som revolusjonerer vedlikehold av anleggsmaskiner. Løsningen bidrar til full kontroll og oversikt over maskinparken slik at tiltak kan iverksettes når det er nødvendig

-Løsningen vår gjør det raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner, sier produktsjef Frode Jensen i Effera. -Det er enkelt å navigere i appen, og gode beskrivelser av hvordan oppgavene skal utføres medfører mindre opplæring, mer effektivitet og dermed også økt sannsynlighet for at oppgavene blir utført korrekt.  

Enkelt forklart går løsningen ut på å hente ut data fra de forskjellige maskinene og deretter gjøre informasjonen tilgjengelig i en mobil-app. Denne er enkel å bruke for alle, uansett disiplin og fungerer både på Android og IOS. Mobiltelefonen blir dermed et arbeidsverktøy som vil informere brukeren om forestående oppgaver, og bidrar til å håndtere saker som blir lagt til oppgavelisten. Samtidig vil all detaljert vedlikeholdshistorikk bli lagret i appen slik at den er lett tilgjengelig.

Sikkerhet er hovedfokuset i løsningen, og ved korrekt bruk sikrer man at alle avvik blir håndtert. Alle feil som blir oppdaget når sjekklistene utføres kan meldes inn, både ved hjelp av tekst og bilder, og slik vil rett person motta melding om feilen som må fikses. 

I appen er personlige oppgaver og sjekklister lett tilgjengelig, og oversikten knyttes til den enkelte og den enkeltes disiplin. Hver oppgave har en kronologisk tidslinje hvor man kan følge fremdriften med oversikt over personer som har vært involvert i oppgaven. Dermed er det enkelt å få opplysningene om hvem som har gjort hva og når dette er gjort. Oppgavene kan utføres etter driftstimer, kjølelengde eller ved faste tidsintervaller. 

Appen har full funksjonalitet i områder uten dekning og den er enkel å både bruke og forstå. Løsningen viser også oversikt over oppgaver basert på hvor man befinner seg, og vil derfor være svært nyttig for alle som beveger seg mellom ulike områder og prosjekter.

-Vi må skape verdi for kundene våre og derfor er ROI på produktene våre ekstremt viktig. Vi har engasjert konsulentselskapet Capgemini i dette arbeidet, hvor de, sammen med en bredde av norske maskinentreprenørene, har fått fram verdiene som skapes med et digitalt maskinvedlikehold. Når man ser på disse tallene, taler de for seg, og det vil absolutt lønne seg for maskinentreprenører å gå i gang med løsningen vår, sier Arild Nesheim, salgssjef i Effera. 


07. mai 2021