Full oversikt over hvem som er på anlegget og i hvilke soner de befinner seg

Ved å hente informasjon fra sporingsbrikker eller smarttelefoner kan du se hvor mannskap og maskiner befinner seg til enhver tid. Dette er uvurderlig informasjon, ikke minst i en nødsituasjon.

Effera Safety genererer elektroniske mannskapslister som forenkler pålagt rapportering til myndighetene.

Kontorbruker STD PRO
Oversikt på lokasjon
Manuell inn og ut-sjekk
Inn og ut-sjekk med GPS geofence
Oversikt på registrerte timer
Elektroniske mannskaplister
Eksport av mannskaplister
Manuell utsjekk av personer
Historisk person oversikt
Oversikt på personnel i farlig område
Lokasjonsdetaljer på personnel
Utskrift av nødrapporter
Historisk oversikt på registrete timer
Feltbruker STD PRO
Oversikt på lokasjon
Manuell inn og ut-sjekk
Inn og ut-sjekk med GPS geofence
Oversikt på registrerte timer