Hvor effektivt og hvordan utfordringer håndteres skiller selskapene som gjør det bra fra de som gjør det best. Vi har laget et verktøy for å avdekke problemer samt følge dem opp. Det er spesielt godt egnet for å ha kontroll på maskinparken din, men kan brukes på mange områder.

Maskinvedlikehold

Vedlikeholdssystemer er ofte tungvinne i bruk, krever mye brukeropplæring og er dårlig tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Sjekk om vårt API kan hente ut data fra dine maskiner.

Vi laget en løsning til mobilen, som alle kan bruke. Den minner deg på oppgaver som forfaller og hjelper deg håndtere saker som blir meldt inn. I bakgrunnen bygges detaljert vedlikeholdshistorikk på alle dine maskiner.

Driftstimer eller vedlikeholdsklokke

Sett oppgaver til forfall basert på driftstimer, kjørelengde eller på faste intervaller. Effera Insight bruker samme standard som de store maskinprodusenten. Sjekk om vårt API kan hente ut data fra dine maskiner.

Visualisering av oppgaver

Det er raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner. Bruk bilder, piler og tekst for å forklare hvordan jobben skal gjøres. Med en god beskrivelse trengs lite opplæring og oppgaven utføres korrekt hver gang.

Avvik

Samme sekund som en sak blir meldt inn blir den gjort om til en oppgave og fordelt ut til en ansvarlig person i din organisasjon. Fant du en feil ved hjelp av en sjekkliste eller kom du over en sak som må følges opp? Knips et bilde og meld det inn, så sikrer du at det ikke blir glemt.

Historikk

Dokumentasjonen du trenger helt enkelt, tilgjengelig for alle som trenger den. Har du garantisaker, ulykker eller myndighetskrav er god dokumentasjon viktig!

Dashboard

Alltid oppdatert med de siste hendelser. Rask oversikt på forefallende oppgaver og feil som er meldt inn.

Personlig oppgaveliste

Oppgaver og sjekklister som du er ansvarlig for ligger lett tilgjengelig i appen. Listen består av oppgaver knyttet til deg personlig og din stilling/disiplin. Appen har full funksjonalitet selv om du mister dekning på mobilen og er enkel å bruke. Beveger du deg mellom lokasjoner og prosjekter kan vi vise deg oppgaver basert på din lokasjon.

Merverdi

Automatisk delegering av oppgaver reduserer administrasjonskost

Automatisk historikk

Bruk tiden på å løse oppgaver

Full synlighet i hele organisasjonen

Rapporter alle feil og håndter dem effektivt

Teknisk

Spør oss gjerne om datablad eller en demonstrasjon av løsningen

Tilgjengelige moduler i Effera Insight
Operation: Sjekklister, vedlikehold, avvikshåndtering, oppgavedelegering, maskintelemetri
Safety: RFID-sporing, brannvarsling, miljømålinger, ventilasjonsstyring
Communication: UHF-Radio, PTT, 4G, WLAN, IOT