Sporingstjeneste

En kosteffektiv oversikt over hvor utstyret og maskinene befinner seg.

 

Effera sporingsenhet

En IoT-tracker som er festet på utstyr og maskiner, sender ut signaler om hvor den befinner seg. Dermed har du alltid full oversikt.

Mens andre teknologier gjør samme nytten ved å bruke radiobølger eller mobilnettet, er IoT-trackeren spesialutviklet for å bruke narrowband som kommunikasjonskanal. Narrowband kjennetegnes ved lave kostnader og høy levetid. Det er derfor en foretrukket teknologi for IoT. IoT-trackeren fungerer overalt hvor du har dekning.