Fysiske enheter som forenkler og forbedrer virksomheten

Samspillet mellom programvare og maskinvare er en av Efferas styrker. Vi tilbyr flere fysiske enheter som samspiller perfekt med Effera Insight, og som gjør arbeidsdagen enklere og bedre.

Sporingstjeneste

En kosteffektiv oversikt over hvor utstyret og maskinene befinner seg.

Les mer om sporingstjeneste