Effera_Frank_Wehus.jpg

Frank Wehus, administrerende direktør i Effera

Utfordrer IT-bedrifter til å tenke større

- Skal vi få til mer, må vi tenke utover oss selv. Vi må involvere og invitere selv våre argeste konkurrenter til å stå sammen om større prosjekter.

Det sier Frank Wehus, administrerende direktør i IT-selskapet Effera i Kristiansand.

Effera er ledende innen Internet of Things (IoT), men inviterer nå til et bredere IT-samarbeid også innen utvikling, drift, maskinlæring og kunstig intelligens (AI).

- Landsdelen har alle muligheter til å bli et nasjonalt kraftsenter innen IoT og AI. Vi har folkene og vi har teknologien, men hver for oss er vi små. Sammen kan vi ta opp kampen med de store aktørene, sier Wehus.

Effera står sterkt i entreprenørbransjen. Selskapet leverer teknologi som gjør Norges største byggeprosjekter enklere og tryggere, ved at mennesker og maskiner prater sammen, og ved at maskiner prater sammen.

- Nå tar vi initiativ til at også IT-bransjen, og spesielt selskapene som vil jobbe dedikert med IoT, snakker sammen og finner sammen. Mange er med i etablerte klynger og nettverk, og samarbeider godt der. Vi inviterer nå bedrifter til å ta et steg videre, til å akselerere samarbeidet og utvide samarbeidsformene, sier Wehus.

Bakgrunnen er denne: Som et ledende selskap innen IoT, får Effera stadig forespørsler om å bistå i den digitale transformasjonen som alle virksomheter, i snart alle bransjer, gjennomgår.

- I mange tilfeller har vi tilstrekkelig kapasitet til å levere tilbud selv, men vi kunne konkurrert om vesentlig større prosjekter i hele Norden ved å sette opp et «super cluster». I den forbindelse savner vi nettverket som vi kan spille på, som vi kan fighte sammen med, og som vi kan utvikles oss sammen med. Vi vil ut og frem! Og nå lurer vi på hvem som vil være med oss, sier Wehus.

Han starter det nye året med å kontakte kollegaer i andre IT-selskaper på Sørlandet med en invitasjon.

- Sammen kan vi utvide markedet og bli mer interessante, ikke bare som leverandører, men også som arbeidsgivere. De flinke vil jobbe med de flinkeste. Ved å skape et kraftsenter for IoT og AI, for eksempel, vil vi tiltrekke oss de mest spennende medarbeiderne og kundene, sier Wehus.

Effera har allerede en rekke spennende prosjekter i Norge, og har begynt å jobbe med leveranser utenfor landets grenser.

- Vi stopper ikke ved landegrensene og vil aktivt søke flere prosjekter utenlands. Å kunne tilby ansatte muligheten til å jobbe med store, internasjonale IoT-prosjekter, gjør det enklere å trekke de flinke folkene til Kristiansand. Denne prosessen vil styrkes om vi får til et godt leverandørsamarbeid, sier Wehus.

7. januar 2019