effera-insight-workers-large.jpg

Sterk vekst i Effera Insight

Effera Insight har hatt en fantastisk vekst i form av nye installasjoner og brukere i Norge og Sverige den siste tiden.

- Med de største aktørene i bransjen som samarbeidspartnere, har Effera fått et solid erfaringsgrunnlag. Vi har kontinuerlig lyttet til, samarbeidet med og verifisert med markedet, sier administrerende direktør Frank Wehus i Effera.

Han fremholder at markedet til nå kun har sett en liten del av hva Effera Insight kommer med i 2018.

- Med styrket kvalitet, nye brukergrensesnitt og innovative løsninger ser vi fram til å revolusjonere bransjen sammen med våre kunder og partnere, sier Wehus.

Følg med Effera Insight fremover for å være i front av den industrielle endringen.

23. februar 2018