news-digin-large.jpg

Sørlandet satser på IoT og AI

Effera og IT-klynga Digin vil bidra til å gjøre Sørlandet en nasjonal hub for IoT og kunstig intelligens.

- Effera har et av de ledende IoT-teamene i Europa. Teamet kommer med erfaring fra mer enn 300 installasjoner i mer enn 60 land, og kan bidra til å skape et unikt IoT-miljø på Sørlandet og i Norge, sier Frank Wehus, administrerende direktør i Effera.

Han nevner Universitetet i Agder, Noroff University College, Mechatronics Innovation Lab og Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) som eksempler på spennende satsinger i landsdelen.

- Samarbeidet på hjemmebane mellom aktørene på Sørlandet, som deretter vender blikket internasjonalt, er en av nøklene til suksess. Vi skal bidra med våre nettverk til å få kunder og partnere til Sørlandet, sier Wehus.

Han har engasjert seg som styremedlem i IT-klynga Digin, som består av over 80 bedrifter, offentlige aktører og akademiske institusjoner med virksomhet innen informasjonsteknologi. Digins visjon er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Nå øker fokuset mot Internet of Things (IoT) og Artificial Intelligence (AI, kunstig intelligens).

- Digin bidrar blant annet gjennom den årlige Digitalkonferansen hvor IoT, AI og Big Data er tema. I tillegg arrangerer vi workshops og studieturer for å bygge kompetanse og nettverk. Forholdene ligger til rette for å gi Sørlandet en unik posisjon innenfor IoT og AI. Det er opp til de regionale aktørene å gripe muligheten, sier Otto Isaksen, daglig leder i Digin.

23. februar 2018