effera-insight-hero.jpg

Skaper fremtidens byggeplass

I en tunnel i Åseral tar Effera og Telia i bruk ny teknologi for å knytte mennesker, maskiner og miljø tettere sammen.

- Dette er Internet of Things i praksis. Vi kobler opp flere typer sensorer, utstyr og mennesker i ett system, slik at entreprenøren får fullstendig oversikt over anlegget. Slik skaper vi fremtidens byggeplass, sier Arild Nesheim, forretningsutvikler i Effera.

Tunnelen som Implenia rehabiliterer i kraftkommunen Åseral, øverst i Vest-Agder, vil være den mest oppkoblede tunnelen i Norge i anleggsfasen.

- Vi leverer allerede systemer for mannskapslister og inn- og utsjekk av anlegg. Nå går vi et langt skritt videre, sammen med Telia, for å få fullstendig oversikt over mennesker, maskiner og miljøet i tunnelen. Det gir økt sikkerhet, økt effektivitet og lavere kostnader, sier Nesheim.
 

Narrowband-IoT

Oversikten som Effera – gjennom sitt system Effera Insight – tilbyr, har i prinsippet vært mulig å få også tidligere, men ny teknologi muliggjør utvidet bruk til en lavere kostnad.

- Det nye er at Telia oppgraderer basestasjonen i Åseral og aktiverer et såkalt Narrowband-IoT-nett. Det muliggjør datakommunikasjon på lav båndbredde, noe som øker rekkevidden dramatisk. Dermed kuttes kostnaden for å koble til sensorer vesentlig. Om man tidligere vurderte nøye om man hadde behov for en spesiell type sensordata, kan man nå koble opp alle de sensorene man ønsker seg, sier Nesheim.

I den 7,2 kilometer lange Åseral-tunnelen, som skal stå ferdig neste år, vil det foregå pilottesting av sensorer for posisjon av maskiner og utstyr, maskindata, måling av CO- og No2-gasser, vannkvalitet og mer.

- Vi har gjort det ekstremt kostnadseffektivt for kunden å investere i teknologi som gir økt kunnskap om byggeplassen. Oversikt gjør operasjoner tryggere og raskere. Entreprenørbransjen er veldig nysgjerrig på prosjektet, og vi opplever stor interesse fra andre entreprenører som vi har avtaler med, sier Nesheim.

 

F A K T A:

Narrowband-IoT

  • Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.
  • Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, og kan strekkes over 10 år.
  • NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.


25. mai 2018