AMV3.jpeg

Samarbeider for å gjøre maskinene smartere

Store maskiner skal bli smartere og mer effektive som følge av et samarbeid mellom Andersen Mek. Verksted AS (AMV AS) og Effera.

På bildet over: Andersen Mek. Verksted lager avanserte maskiner for blant annet tunnel- og anleggsbransjen.

- Sammen med AMV bygger vi intelligente maskiner med mange applikasjoner på toppen. Vi skaper et økosystem med tilkoblede og sammenkoblede maskiner som gjør det mulig å finne den mest effektive bruksmåten, noe som vil føre til mindre slitasje, lengre levetid og nye forretningsmodeller, sier Frank Wehus, administrerende direktør i Effera.

AMV er en tradisjonsrik mekanisk bedrift, etablert i Flekkefjord i 1860! Selskapet leverer blant annet maskiner til bruk i tunneler, i anleggsbransjen og innen gruvedrift, både til det norske og internasjonale markedet.

- Vi designer og bygger høyavanserte maskiner med sensorer og annet utstyr som gjør maskinene smartere. Effera hjelper oss blant annet med å hente inn informasjon for å effektivisere vedlikeholdet og forlenge levetiden. Effera vil også bidra til å gjøre maskinene mer autonome i fremtiden, sier Peder Andersen, administrerende direktør i AMV.

NYE FORRETNINGSMODELLER

AMV utvikler det bedriften kaller AMV connected. Basert på økt kommunikasjon med maskinen og sluttkunden, tilrettelegger AMV for et mer sømløst samarbeid. Her spiller Effera en viktig rolle.

- Vi er vant til å selge avanserte produkter bestående av mekaniske og elektriske komponenter. Fremover ser vi også et større marked for å selge tjenester til sluttkunden. Samarbeidet med Effera åpner altså for helt nye forretningsmodeller. Vi tar steget fra å være en ren maskinleverandør, til også å bli en software-leverandør, sier Andersen.

Han mener tiden nå er riktig for å gjøre buzzordene digitalisering og Internet of Things om til praktiske produkter og tjenester for tunnel- og anleggsbransjen.

- For tre år siden var dette umodent hos kundene våre. Men som følge av omstillingen som mange har vært gjennom de siste årene, er det ingen som kan lukke øynene for nye måter å arbeide på. Når vi tilbyr høyere effektivitet, høyere kvalitet og lavere kostnader, er det en løsning som alle vil se nærmere på, sier Andersen.

Frank Wehus og Effera ser tydelig omstillingen som anleggsbransjen og dens leverandører står i.

- Bransjen går fra å være konservativ og bakpå, til å være framoverlent og innstilt på å ta igjen det tapte innen digitalisering. Vi ser en veldig driv, og spesielt hos AMV, som er en ekstremt innovativ aktør, sier Wehus.

Peder Andersen, Administrerende direktør i AMV 

Administrerende direktør Peder Andersen i AMV og
Administrerende direktør Frank Wehus i Effera

 

10. oktober 2018