songa-equinox.jpg

Så enkelt at alle kan bruke det

Efferas digitale system for inspeksjonsrunder forhindrer at løse gjenstander faller ned på fire Songa-oljerigger.

- Med Effera Insight sparer vi tid. Mannskapet drar ut i felt, følger sjekklisten, dokumenterer ved å trykke på noen knapper og får automatisk generert en rapport på mail. Brukergrensesnittet er så enkelt og intuitivt at alle kan bruke det. Det betyr at flere enn tidligere kan gjennomføre inspeksjonene, noe som gir oss økt fleksibilitet, sier Jan-Terje Ivebakk, Technical Superintendent i Transocean.

Selskapet kjøpte nylig Songa Offshore og overtok dermed en flåte på fire nye rigger: Songa Equinox, Endurance, Encourage og Enabler. Med på kjøpet fulgte et komplett system for DROPS-inspeksjoner levert av Effera.

DROPS-inspeksjoner utføres for å forhindre at gjenstander faller ned, noe som er en stor risikofaktor på offshoreinstallasjoner utstyrt med høye boretårn, kraner og andre strukturer. Røft klima, bølger og vibrasjoner utsetter utstyret for ekstreme påkjenninger og DROPS-inspeksjoner er et viktig mottiltak for å forhindre ulykker.

På Songa-riggene ble inspeksjonene satt opp i tett samarbeid med personalet ombord. Ved bruk av bilder, piler og instruksjoner sikrer man at inspeksjonen blir utført på korrekt måte. 

Kombinasjonen av månedlige inspeksjoner og roterende mannskap, øker viktigheten av å ha standardiserte rutiner og en programvare som gjør det enkelt å gjennomføre inspeksjonene. For det kan gå lang tid mellom hver gang samme person inspiserer samme seksjon av riggen.

Riggene er delt inn i nesten 20 områder, som har hver sin sjekkliste. Systemet er del av Effera Insight og utføres på nettbrett spesialdesignet for bruk i et røft miljø. Effera har vært involvert i Songa-riggene i flere år, og var i sin tid på verftet i Sør-Korea for å sette opp DROPS-systemene.

- Vi leverer tilsvarende system også til en rekke andre selskaper, sier Kjetil Skrøvje, senior selger i Effera.

24. august 2018