Nye nettsider for MIL

Kristiansand, 31.03.2017

Effera Digital har levert nye nettsider til Mechatronics Innovation Lab (MIL)

MIL skal styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne.

Mechatronics Innovation Lab AS holder til i Grimstad, og er eid av Universitet i Agder (UiA). 

I forbindelse med at MIL ønsket å etablere nye nettsider for å informere om deres tjenester og laboratorier utformet Effera Digital nye nettsider basert på MIL sin nye grafiske profil. Resultatet er en moderne nettside som effektivt kommuniserer MIL sitt budskap.

Besøk MIL på http://www.mil-as.no