IoT_konsortium.jpg

Administrerende direktør Hans Erik Karsten (t.v.) i Intspo og administrerende direktør Frank Wehus i Effera inviterer bedrifter inn i et norsk IoT-konsortium.

Lanserer et norsk IoT-konsortium

Effera og Intspo går i bresjen for et norsk IoT-konsortium. Bedrifter oppfordres til å slutte seg til.

- En gruppering av norske selskaper med solid kompetanse innen Internet of Things, som sørger for teknologi-, kompetanse- og markedsutvikling gjennom samarbeid og erfaringsoverføring. Det er hva vi ønsker å skape, sier Frank Wehus, administrerende direktør i Effera.

- Norge har svært fragmentert kompetanse innen IoT. For å lykkes i et globalt marked, er vi nødt til å finne sammen, stå sammen og støtte opp om hverandre. Derfor lanserer vi et norsk IoT-konsortium, sier Hans Erik Karsten, administrerende direktør i Intspo.

Norske selskaper med IoT-kompetanse oppfordres til å slutte seg til konsortiet.

- Vi ønsker å samle ikke-konkurrerende selskap. Det er altså kun plass til ett selskap innen hver bransje. Førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder, sier Wehus.

ØKT INNKJØPSMAKT

Konsortiet vil representere økt innkjøpsmakt, og vil kunne oppnå bedre priser ved å samle innkjøpene av felles innsatsfaktorer.

- Bedriftene kan også dele utviklingskostnader av produkter eller tjenester som kommer alle deltakerbedriftene til gode, sier Wehus.

Norge har i dag mange små IoT-selskaper som jobber med smarte byer, sporing, helse og mye annet.

STØRRE INNFLYTELSE

- Et IoT-konsortium vil ha større innflytelse og markedsmakt når det skal samarbeides med store selskap. I tillegg blir det enklere å konkurrere internasjonalt om vi står sammen, sier Karsten.

Han mener IoT-konsortiet også vil bidra til å beholde og bygge verdifull ingeniørkompetanse.

- Innen telekom, som har vært min bransje i mange år, har mye kompetanse forsvunnet ut av landet. Norge har mulighet til å ta en solid posisjon i IoT om vi benytter sjansen nå, sier Karsten.

5. desember 2018