effera-operations.jpg

Øyvind Mjølund (fra venstre), Frode Jensen og Bjarte Fosse ser fram til å jobbe tett sammen med flere store entreprenører for å videreutvikle Effera Operations.

Inngår innovasjonskontrakter med de store entreprenørene

Effera samarbeider med store entreprenører for å skape det perfekte digitale verktøyet for anleggsplassen.

- Målet er å jobbe smartere og mer effektivt. Ved å kombinere vår digitale kompetanse og bransjeerfaring, med entreprenørenes dyptgående innsikt i arbeidsprosesser og -prosedyrer, skaper vi et verktøy som gjør det mulig, sier Frode Jensen, produktsjef i Effera.

Selskapet har i en årrekke arbeidet tett med bygg- og anleggsbransjen i Norge og Sverige. Den gode relasjonen til de store entreprenørene videreutvikles nå ved at flere entreprenører inviteres inn i utviklingen av en ny versjon av Effera Operations.

- Effera Operations er IT-systemet som gir deg full oversikt over alt som skjer på anleggsplassen, og alt som skal gjøres på anleggsplassen. Her kan du blant annet delegere oppgaver, bli tildelt oppgaver, følge sjekklister, rapportere status og innrapportere avvik. Effera Operations er blitt et kraftig verktøy for å digitalisere anleggsplassen, sier Jensen.

En førsteversjon av Effera Operations ble lansert tidlig i 2018. Nå gjennomgår systemet en større makeover, og i den sammenheng er flere store, norske entreprenører spurt om å bidra med erfaringer og innspill.

- Tilbakemeldingene er gode. Flere entreprenører er interessert i systemet og liker muligheten til å påvirke hvordan det endelige produktet skal se ut, forteller Jensen.

Tidlig tilgang til produktet

Effera tilbyr nå innovasjonskontrakter for entreprenører som vil være med i produktutviklingen. Avtalene gir entreprenørene tidlig tilgang og mulighet til å forme produktet.

- Vi tilbyr en strukturert prosess basert på et rammeavtaleverk. Vi er tydelig på hva vi skal levere underveis, og hva vi forventer at entreprenørene bidrar med. Avtalen er basert på en systematikk for å skape et bedre produkt sammen, sier Jensen.

Samarbeidet med entreprenørene gir Effera verdifulle tilbakemeldinger som kan gjøre Effera Operations bedre. Entreprenørene får tilgang til et nytt verktøy til en gunstig pris, mulighet til å forme produktet, og en bedre integrering av systemet i egen organisasjon.

- Ofte kan det være en utfordring å skape eierskap til nye systemer som implementeres i en organisasjon. Ved å involvere flere ansatte i innovasjonsprosessen, vil eierskapet styrkes og det vil være enklere å rulle systemet ut i bedriften, sier Øyvind Mjølund, teknologisjef i Effera.

- Samarbeidet gir oss et produkt som vi er trygge på at kundene våre ønsker, og som gir større verdi for kundene fordi de har fått tilpasset produktet til sin kompetanse, sine ønsker og sine bruksmønstre. Alle sitter altså igjen med et bedre produkt, sier Bjarte Fosse, forretningsanalytiker i Effera.

En del av Insight

Operations er en modul i Effera Insight-plattformen, som knytter virksomheten sammen i et felles system for kommunikasjon, sikkerhet, ventilasjon og mye mer. Det gir full oversikt og mulighet for å jobbe smartere og mer effektivt. For eksempel kan Insight sørge for automatisk å delegere oppgaver til den best kvalifiserte personen som befinner seg nærmest stedet hvor oppgaven må utføres.

- I Operations vil vi også komme tettere på maskinavdelingene til de store entreprenørene, slik at vi for eksempel kan organisere vedlikehold av hele maskinparken. Vi vil koble oss direkte på data fra anleggsmaskinene, slik at vi automatisere ulike prosesser basert på dataene som tingene selv formidler, sier produktsjef Frode Jensen.

28. mai 2019