YIT-1.jpeg

Byggingen av Jølstra kraftverk er i en tidlig fase.

Hjelper YIT bygge kraftverk i fjell

Effera har inngått avtale med entreprenøren YIT for å sikre mannskapskontroll og kommunikasjon under byggingen av et nytt kraftverk på Vestlandet.

YIT Norge skal bygge Jølstra kraftverk for Sunnfjord Energi i Sogn og Fjordane. Prosjektet, som har en totalkostnad på rundt 700 millioner kroner, omfatter 5,7 kilometer tunnel og et kraftverk inne i fjellet. Arbeidet ble påbegynt før sommerferien, og nå i høst startet drivingen av tunnelene.

- Effera bidrar med systemer for adgangskontroll og UHF-radioløsning, med WLAN som infrastruktur. Vi blir i praksis YITs kommunikasjonsavdeling, som sørger for utstyr og nødvendig teknologi for å ivareta sikkerheten til de som jobber på anlegget, forklarer prosjektleder Kjetil Skrøvje i Effera.

Efferas utleiemodell er gunstig for prosjektbaserte bedrifter som YIT, som mottar utstyr etter behov og overlater driftsansvaret til Effera.

- Slik slipper prosjektet innkjøp av kostbart utstyr som ofte står og samler støv på et lager når arbeidet er fullført, sier Skrøvje.

Efferas leveranse består blant annet av RFID-brikker i hjelmen til alle ansatte og RFID-lesere i alle tunnelmunninger. Disse kommuniserer via 4G-nettet, som forlenges med WLAN i hele tunnelnettverket.

Alle dataene håndteres i systemet Effera Insight, som gir YIT full oversikt over hvem som er i anlegg til enhver tid.

YIT er en ny kunde for Effera, som fra før har en rekke norske og nordiske entreprenører på kundelisten.

- Vi er glad for og stolt over at YIT valgte Effera. Og vi ser fram til å bidra til å bygge ut mer norsk vannkraft, sier Skrøvje.

Når Jølstra kraftverk åpner i 2020 vil det produsere 233 GWh fornybar kraft, nok til å dekke årsforbruket til rundt 11.000 eneboliger. Kraftverket bygges i et allerede regulert vassdrag, og vil knyttes opp til eksisterende kraftlinjer og transformatorstasjon.

Kjetil_Skrøvje_foto_0574 (1).jpg

Kjetil Skrøvje, Effera

9. november 2018