Elkem_web.jpg

En global webløsning for Elkem

Flere divisjoner med svært ulike målgrupper, og et konsern som skulle på børs. Det var utfordringene Effera fikk da Elkem ville oppgradere webløsningen.

- Vi har for andre gang hatt en ledende og utøvende rolle innen design og utvikling av nettsider for Elkems internasjonale marked. Vi har levert en flerspråklig nettside på en Episerver-løsning. Den fungerer veldig bra, sier Øyvind Mjølund, teknologidirektør i Effera.

En av de store utfordringene i prosjektet var å tilby Elkems divisjoner mer selvstendige sider, bygd opp etter deres behov, og samtidig synliggjøre at divisjonene er del av et konsern.

- Effera kom opp med undersider som kan leve selvstendige liv under en konsernprofil, sier Johanne Holter Thompson, digital kommunikasjonssjef i Elkem.

Effera laget et felles verktøyskrin for alle divisjonene, og lot dem selv velge hvilke verktøy de ville ha med på siden sin.

- Det har resultert i ganske forskjellige sider, men med en tydelig rød tråd mellom dem, forklarer Mjølund.

På konsernsiden ble det gjort betydelige oppdateringer, blant annet på investorsidene i forbindelse med at Elkem gikk på børs i slutten av mars. Selskapet er godt fornøyd.

- Utviklere og designere i Effera har gått «above and beyond» i dette prosjektet. De har levert hurtig og på en forståelig måte, blant annet ved å forklare det tekniske perspektivet til mennesker som kanskje er litt mer analoge i tankegangen, sier Thompson.

10. september 2018