UiA_samarbeid_Fredrik_2161.jpg

Instituttleder Carl Erik Moe (t.v.) ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og Fredrik Melby, leder for Effera Digital, ser fram til et tettere samarbeid.

Effera samarbeider med Universitet i Agder

Effera har inngått en treårig partneravtale med Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.

- Effera er en fremoverlent bedrift som de siste årene har rekruttert en del av våre studenter. Vi ønsker å formalisere samarbeidet, og gjøre Effera til en av de ti bedriftene vi arbeider tettest med, sier instituttleder Carl Erik Moe.

Samarbeidsavtalene er del av universitetets ønske om å komme tettere på næringslivet.

- Kunnskap om hva slags kompetanse Effera og andre bedrifter ser etter, gjør oss i stand til å målrette studiene enda mer. Vi trenger signalene fra næringslivet for å gjøre studentene våre attraktive i arbeidsmarkedet, sier Moe.

Gjennom avtalen forplikter Effera seg til å bidra med studentprosjekter på bachelor- og mastergradsnivå, i tillegg til praksisprosjekter.

- En tettere relasjon er viktig for begge parter. Studentene får teste seg på reelle oppgaver, og vi i Effera får testet hva studentene er gode for. Vi har flere ganger ansatt personer som vi har blitt kjent med gjennom studentoppgaver, sier Fredrik Melby, leder for Effera Digital.

Han opplever at Effera er en attraktiv bedrift for studentene.

- Hos oss får de mulighet til å jobbe sammen med erfarne fagfolk i nasjonale og internasjonale prosjekter. Det er det mange som har lyst til, sier Melby.

8. mars 2019