Lederskifte_Effera_5652 (1).jpg

Effera rigger seg for videre vekst

Effera styrker ledelsen slik at gründer Frank Wehus kan konsentrere seg om produkt- og markedsutvikling.

- Frank er en spesielt dyktig teknolog og selger. Han har lenge ønsket å spisse fokuset på forretningsutvikling og kunderelasjoner. Det får han nå anledning til ved at han fritas for oppgaver knyttet til å være øverste administrative leder av selskapet, sier styreleder Erik Tønnesen i Effera.

Det er også behov for å styrke ledelsen etter at selskapet har vokst kraftig. Effera kan vise til en årlig vekstrate på 50 prosent de siste årene, og styrer etter samme vekstrate i år.

- Effera har en ledende posisjon i det norske entreprenørmarkedet for vei- og tunnelutbygging, der vi tilbyr våre kunder softwareløsninger for styring og oppfølging av ansatte og materiell – og effektivisering av logistikkfunksjonene. Bransjen har historisk vært en sinke til å ta i bruk digitale løsninger, men er nå inne i en veldig transformasjonsfase. Dette er et enormt og voksende marked, som ikke lar seg ikke påvirke av handelskrig eller andre forstyrrelser i markedet, sier Tønnessen.

Seriegründer Frank Wehus, som har ledet Effera siden oppstarten i 2014, ser fram til å rendyrke produkt- og markedsutvikling.

- Vi skal bygge videre på den sterke posisjonen vi har i entreprenørbransjen, ved å utvide produktporteføljen og vårt geografiske nedslagsfelt. Å utvikle nye markeder i Skandinavia og Europa er noe jeg har gjort tidligere i andre selskaper, og som jeg nå ser fram til å jobbe enda mer med for Effera, sier Wehus.

Selskapet har midlertidig leid inn Helge Valeur i rollen som administrerende direktør. Valeur kommer fra stillingen som finansdirektør i Viking Heat Engines og har tidligere erfaring fra blant annet NorgesGruppen og gullsmedkjeden Panorama/Gullfunn.

- Vi var heldige som fant en person som raskt kunne ta hånd om ledelse og det administrative arbeidet i Effera. Helge har en solid bakgrunn og har allerede tiltrådt, sier Tønnesen.

Effera søker nå en permanent administrerende direktør som er fortrolig med entreprenørmarkedet, som vet hvordan man bygger et softwareselskap, og som har internasjonal erfaring.

- Vi skal ta Effera ut i Europa. Vi har allerede lykkes i Skandinavia, som ligger i front innen regulatoriske krav. Det gir oss et konkurransefortrinn når flere land nå skjerper krav til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Våre verktøy bidrar til nettopp dette, sier styreleder Tønnesen.

30. august 2019