tunnelsafetycluster.jpg

Effera medlem i klynge for tunnelsikkerhet

Effera er tatt opp som medlem i Norwegian Tunnel Safety Cluster, og vil delta i et prosjekt som definerer nye standarder for tunneler.

- Vi ønsker å spille en aktiv rolle i relevante faglige nettverk. Vi har høy kompetanse om tunneler og tunnelsikkerhet, og har meldt oss inn i denne klyngen for å lære og for å påvirke, sier Arild Nesheim, leder for Construction & Mining i Effera.

Norwegian Tunnel Safety Cluster har i dag mer enn 100 medlemmer over hele landet, og har som visjon å være en ledende global aktør innen tunnelsikkerhet innen 2025.

- Vi skal utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre tunnelsikkerhet i det nasjonale og internasjonale markedet, sier daglig leder Helen Roth.

Klyngen rommer flere utviklingsprosjekter. Blant dem er prosjektet Standardtunnelen, som søker å forbedre standarder for planlegging, bygging og drift av tunneler. Herunder ligger bedre standarder knyttet til strukturelle elementer, slik som installasjoner som berører infrastruktur, ventilasjon, lys, skilt, sikkerhetsutstyr, kontroll, overvåkning og framtidig intelligente transportsystemer.

- Vi vil være med når fremtidens standarder skal defineres innen tunnelsikkerhet. Vi har vært med på liknende prosesser i andre bransjer, og hatt stor nytte av det. Vi ser fram til å delta i Norwegian Tunnel Safety Cluster, sier Nesheim.

Effera-Arild.jpg
Arild Nesheim, leder for Construction & Mining i Effera

17. oktober 2018