news-mil-large.jpg

Effera leverte nettsider til MIL

Effera Digital har levert nye nettsider til det nasjonale testsenteret Mechatronics Innovation Lab (MIL).

MIL skal styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke test-tjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier, noe som styrker bedriftenes konkurranseevne.

Mechatronics Innovation Lab holder til i Grimstad og er eid av Universitet i Agder. Siden oppstart har MIL utført flere spennende workshops, blant annet om robotisering, AR/VR og 3D-printing.

- Vi i Effera er stolte over å være med på å utforme det digital utrykket til en så viktig aktør på Sørlandet, sier Fredrik Melby i Effera Digital.

Besøk MIL på http://www.mil-as.no

23. februar 2018